Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Arbeidsparticipatie: Belastingdienst maakt het mogelijk

De Belastingdienst wil voor eind 2023 1.200 arbeidsparticipanten –mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – in dienst hebben. Zo willen we iedereen een kans bieden op werk. Ondanks de coronacrisis heeft de Belastingdienst al bijna 600 nieuwe 'medewerkers Banenafspraak’ aangenomen, waarmee de organisatie goed op koers ligt.

De Belastingdienst wil mensen de kans bieden om naar vermogen mee te kunnen doen in het arbeidsproces. Met het programma ‘Maak het mogelijk’ biedt de Belastingdienst werkplekken aan arbeidsparticipanten, zoals mensen met een lichamelijke handicap, zoals slechthorendheid of slechtziendheid, maar ook een aandoening in het autistisch spectrum. Of bijvoorbeeld mensen die chronisch ziek geweest zijn en daardoor jarenlang niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen. Zij kunnen aan de slag op verschillende plaatsen in de organisatie; van fiscalist bij de FIOD tot schoonmaker. Dit jaar werft de dienst vooral administratief medewerkers.

Werving in tijden van corona

Vanwege corona vindt de werving nu online plaats. Bij die instroom kijken we goed of de nieuwe medewerkers goed op afstand ingewerkt kunnen worden. We willen bijvoorbeeld weten of ze  voldoende digitaal vaardig zijn. Mensen stromen alleen in als we er vrij zeker van zijn dat het op afstand inwerken passend is bij de medewerker én het werkpakket.

Intensieve begeleiding

Natuurlijk bieden we de nieuwe medewerkers Banenafspraak veel begeleiding. Zo heeft elke medewerker een jobcoach. De Belastingdienst heeft 15 coaches. Deze staan de medewerker, werkgever én de collega’s bij. Deze coach is voor langere tijd aan de medewerker verbonden.

Nu iedereen vanwege de coronacrisis thuiswerkt, ligt er meer nadruk op persoonlijk aandacht. Voor deze nieuwe medewerkers is thuiswerken vaak niet gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat ze zich thuis minder goed kunnen concentreren, of het contact met collega's missen. Daarnaast biedt de Belastingdienst ook extra ondersteuning. Bijvoorbeeld met extra technische hulpmiddelen, instructiefilmpjes, of hulp of afstand via de pc. Een collega kijkt dan mee als er vragen zijn.

'Maak het mogelijk'

Met het programma ‘Maak het mogelijk’ biedt de Belastingdienst werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking. Dit in het kader van de wet Banenafspraak. Hiermee wil het kabinet realiseren dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan vinden bij een ‘gewone’ werkgever.

In heel Nederland hebben werkgevers in 2019 samen 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. In 2026 moeten het bedrijfsleven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gerealiseerd. Dit is in 2013 afgesproken in het sociaal akkoord.

Durf te solliciteren

Nadisa Gambier is een van de nieuwe medewerkers Banenafspraak. Ze is erg blij met haar baan bij de Belastingdienst. "Momenteel doe ik samen met mijn coach online fiscale kennis op over bijvoorbeeld ziektekostenaftrek en heffingskortingen. Hartstikke interessant." Ze roept mensen met een beperking op om de sprong te wagen. "Er is een toekomst voor iedereen. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zeg ik; durf op die ene fantastische vacature te solliciteren."

Interesse?

Heb je interesse in een carrière bij de Belastingdienst via de Participatiewet/Wet banenafspraak? Op Werken met een arbeidsbeperking vind je meer informatie.

Lees ook

Deel deze pagina