Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Blog: "Als het mij lukt, waarom zou het jou dan niet lukken?"

Hayat Afkyr
Hayat Afkyr, preventieadviseur Belastingdienst

Hayat is sinds 2017 preventieadviseur Vitaal, Veilig en Gezond bij de Belastingdienst. Vanuit Vitaal, Veilig en Gezond werken bedient zij tweeduizend medewerkers in het gebouw van de Belastingdienst in Den Haag. Hayat zet zich daarnaast ook actief in voor de instroom van nieuwe medewerkers vanuit de Participatiewet/Wet banenafspraak. “Ik denk dat mensen bij mij makkelijker hun verhaal durven doen gezien mijn beperking.”

“Door mij kwetsbaar op te stellen in de gesprekken die ik voer met bijvoorbeeld medewerkers probeer ik met hen erachter te komen waar de ‘pijn’ zit, hoe daarmee om te gaan en samen tot een oplossing te komen. Soms komt iemand met een onschuldig lijkende vraag en is er meer aan de hand. Vaak begint het met: 'ik heb een andere muis nodig' en als je dan doorvraagt blijkt iemand met meerdere dingen te zitten. Dan heb ik contact met de bedrijfsarts en geef ik terugkoppeling aan de leidinggevende.”

Nieuwe dynamiek

“Op dit moment is onze afdeling druk bezig met de risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E) zowel binnen als buiten. ‘Buiten’ gaat over alle aan Covid-19 verbonden risico’s voor medewerkers die werk doen dat niet thuis of in een rijkskantoor gedaan kan worden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die controles uitvoeren en deurwaarders. De thuiswerksituatie geeft nieuwe dynamiek. Ook dan moet je als preventieadviseur voorkomen dat mensen uitvallen. In het begin had ik het heel rustig, in mei is het weer gaan lopen. Wat ik merk, is dat vragen en verzoeken nu anders zijn. Veel gaat over de inrichting van de thuiswerkplek, het afhalen van meubilair, of over speciale apparatuur voor callcenter-medewerkers.”

Kijken naar wat wel kan

“Ik denk dat mensen bij mij makkelijker hun verhaal durven doen gezien mijn beperking. Ik zit in een rolstoel en vanuit mijn situatie kijk ik naar wat ik wel kan. Dit komt ook op een andere manier terug in mijn werk. Een mooi voorbeeld vind ik mijn betrokkenheid bij het programma 'Maak het mogelijk' dat zich actief inzet voor de instroom van nieuwe medewerkers vanuit de Participatiewet/Wet banenafspraak.” Samen met collega's geeft Hayat hier invulling aan. “Juist in deze onzekere periode moeten we ook bij de Belastingdienst mensen met een arbeidsbeperking kansen blijven geven op een duurzame baan. Doel is dat eind 2023 ongeveer 1.200 mensen bij ons zijn ingestroomd.”

Doorzetten

“Als kind was ik mij er al bewust van dat ‘gewoon’ meedoen niet vanzelf gaat als je een handicap hebt. Met aanpassingen en motivatie heb ik een manier gevonden om volwaardig mee te doen in de samenleving en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Vanuit die kracht wil ik anderen prikkelen. Net dat extra beetje geven om door te zetten tot het doel is bereikt. Want als het mij lukt, waarom zou het jou dan niet lukken?”

Hayat Afkyr
Preventiemedewerker Vitaal, Veilig en Gezond

Interesse?

Heb je interesse in een carrière bij de Belastingdienst via de Participatiewet/Wet banenafspraak? Op de webpagina Werken met een arbeidsbeperking vind je meer informatie.

Binnen de Participatiewet/Wet banenafspraak vindt het creëren van banen plaats. In heel Nederland hebben werkgevers samen 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd in 2019. In 2026 moeten het bedrijfsleven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gerealiseerd. Dat hebben het toenmalige kabinet en sociale partners in 2013 in het sociaal akkoord afgesproken.

Deel deze pagina