Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verantwoord inkopen

Met verantwoord inkopen draagt de Belastingdienst bij aan de beleidsdoelstellingen van het kabinet. We sluiten aan bij de Rijksbrede kaderstelling en houden rekening met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVI). Zo kopen we groener, socialer en duurzamer in.

Rijksbrede kaderstelling en MVI

Op basis van de duurzaamheidsambities van de recente kabinetten wordt er steeds meer van departementen verwacht. In het bijzonder ten aanzien van onze voorbeeldfunctie. De Belastingdienst sluit aan bij de Rijksbrede kaderstelling, zoals die wordt vastgesteld in de interdepartementale commissies die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken vallen.

De inkoopstrategie van het Rijk is erop gericht om leveranciers meer uit te dagen en aan te moedigen duurzame producten en diensten te leveren. En om MVI bewust in te zetten voor waardecreatie. Doordat we rekening houden met MVI bij het maken van inkoopkeuzes, kopen we groener, socialer en/of duurzamer in. Maar ook voorkomen we zo verspilling en kan de kwaliteit van een product of dienst toenemen.

Ambitie duurzaamheid

De Belastingdienst streeft naar een slimmere, betere en op lange termijn stabiele, duurzame bedrijfsvoering. Zo leveren we een bijdrage aan de duurzame doelen die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld. Dat doen we door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor het terugbrengen van energieverbruik in onze gebouwen. In gebouwen waar we zelf verantwoordelijk zijn voor de energiekosten (specialities) onderzoeken we de mogelijkheden voor energiebesparing en energieopwekking.

We stimuleren de circulaire economie en biobased economy door zorgvuldig om te gaan met grondstoffen en het circulair maken van producten. Bijvoorbeeld kantoormeubilair en bedrijfskleding. Daarnaast onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor het circulair maken van ICT-apparatuur. Afval zamelen we zoveel mogelijk gescheiden in en recyclen en/of hergebruiken we.

Producten en diensten die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering kopen we maatschappelijk verantwoord in. Waar mogelijk vragen we aan onze leveranciers een bijdrage aan social return.

Zie ook

Deel deze pagina