Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vragenlijstonderzoek Fiscale Monitor 2024 gestart

Het jaarlijkse belevingsonderzoek van de Belastingdienst - ook wel bekend als de Fiscale Monitor - is weer gestart. Tot eind juni vragen we belastingplichtige burgers, bedrijven en hun dienstverleners hoe zij hun belastingplicht en het handelen van de Belastingdienst ervaren en waarderen. Met de resultaten krijgen we meer zicht op wat goed gaat en op welke aspecten we ons moeten verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Desan.

Wie benaderen we voor het onderzoek?

We voeren onderzoek uit onder de volgende doelgroepen van de Belastingdienst:

  • particuliere belastingplichtigen
  • MKB-ondernemingen
  • grote ondernemingen
  • fiscaal dienstverleners

Het onderzoek wordt ook voor Douane en Toeslagen uitgevoerd. Hiervoor worden aparte doelgroepen benaderd.

Hoe benadert het onderzoeksbureau burgers, ondernemers en dienstverleners?

Onderzoeksbureau Desan benadert doelgroepen op verschillende manieren.

Per brief

Kleinere MKB-ondernemingen, kleinere fiscaal dienstverleners en grote ondernemingen ontvangen een brief met inloggegevens/QR-code voor de online vragenlijst.

Telefonisch

Grotere MKB-ondernemingen, grotere fiscaal dienstverleners en maatschappelijk dienstverleners worden door het onderzoeksbureau gebeld met de vraag of zij deel willen nemen aan het onderzoek. Daarna ontvangen ze via e-mail een link naar de enquête.

Onderzoekspanel

Voor het bevragen van particuliere belastingplichtigen maakt Desan gebruik van een onderzoekspanel.

Wat wordt er onderzocht?

De doelgroepen krijgen deels dezelfde en deels doelgroepspecifieke vragen voorgelegd. Onderwerpen die in de Fiscale Monitor aan de orde komen zijn onder meer:

  • het functioneren van de Belastingdienst als organisatie
  • het contact met de Belastingdienst
  • het doen van aangifte
  • gedrag en kijk op belasting betalen en ontduiken

Publicatie Fiscale Monitor

We publiceren de bevindingen van de Fiscale Monitor op onze website.

Deel deze pagina