Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Voldoende inkomen voor mensen met schulden

jonge vrouw activeert de berichtenbox

Mensen met schulden hoeven geen gegevens meer door te geven voor het berekenen van de beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waarop schuldeisers geen beslag mogen leggen. Noortje Verheij, programmamanager bij de Belastingdienst, vertelt er meer over.


Wat is de beslagvrije voet precies?

“Als er beslag wordt gelegd op het inkomen van mensen, kan dat niet op hun hele inkomen. Zij moeten een minimumbedrag overhouden om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet. Het bedrag daarboven kan door beslagleggers worden ingehouden. Zijn er meer beslagleggers, dan wordt het ingehouden bedrag verdeeld. Dat is geregeld in de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, die geldt vanaf  1 januari 2021.”

Wat is er nu beter geregeld?

“Burgers moesten eerst vaak zelf aan de Belastingdienst vragen om de beslagvrije voet toe te passen. Een hele rompslomp waardoor soms ook fouten werden gemaakt. Dat hoeft nu niet meer. Iemand die in loondienst is of een uitkering heeft hoeft zelf geen gegevens meer aan te leveren. De Belastingdienst bepaalt de beslagvrije voet met gegevens over het inkomen en de leefsituatie. Deze gegevens krijgt de Belastingdienst uit de Basisregistratie Personen (BRP) van een gemeente en uit de polisadministratie van het UWV.”

Hoe weet iemand of de berekening klopt van de beslagvrije voet?

“We berekenen het minimumbedrag met een standaard rekenmethode. Als we beslag leggen op het inkomen van iemand, sturen we een bericht: een modelmededeling beslagvrije voet. Daarin staat het minimumbedrag dat iemand overhoudt, de beslagvrije voet dus, en de gegevens die zijn gebruikt om dat bedrag te berekenen.”

Om welke gegevens gaat het dan?

“In de modelmededeling zetten we op een rijtje of iemand getrouwd is, kinderen heeft en in welk land iemand woont. We berekenen het gemiddelde inkomen: salaris, uitkering, maar ook vakantiegeld of inkomsten van een partner tellen mee. Ook kijken we naar uitgaven voor de huur of hypotheek en of iemand kosten heeft voor bijvoorbeeld verzorging of verpleging.”

Stel dat er tussentijds iets verandert of er is een fout gemaakt, wat dan?

“Om actueel te blijven berekenen we standaard ieder jaar opnieuw de beslagvrije voet. Die berekening kunnen mensen controleren op www.uwbeslagvrijevoet.nl. Maar verandert er intussen iets of zijn er fouten gemaakt, dan kan dat aan ons worden doorgegeven via de BelastingTelefoon.

En als mensen hulp nodig hebben, kunnen ze ook terecht bij maatschappelijke instanties die mensen met schulden begeleiden, zoals sociale raadslieden of schuldhulpmaatjes. Ook kun je terecht bij een steunpunt van de Belastingdienst in de eigen regio.”

Lees verder

op uwbeslagvrijvoet.nl.

Deel deze pagina