Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vernieuwde Leidraad HT FD: heldere afspraken over aangepast toezicht

De Belastingdienst heeft op vrijdag 10 september de vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT FD) gepubliceerd. Hierin zijn vernieuwingen doorgevoerd en nieuwe afspraken opgenomen in vergelijking met de versie van november 2016. De leidraad treedt onmiddellijk in werking. Jon Hornstra, voorzitter van de werkgroep implementatie HT FD: ''We hebben goed geluisterd naar de wensen van fiscale dienstverlenersorganisaties om onze processen te verbeteren.''

In de vernieuwde leidraad is rekening gehouden met praktijkervaringen en de reacties van gebruikers, zowel binnen als buiten de Belastingdienst. In dit proces hebben we intensief samengewerkt met koepel-, branche- en beroepsorganisaties van fiscaal dienstverleners (fd’ers).

Wederzijdse verwachtingen helder maken

In de nieuwe leidraad staat beschreven hoe de Belastingdienst met fiscaal dienstverleners (FD’ers) binnen HT FD samenwerkt. Het geeft ook inzicht in de wederzijdse verwachtingen en een kader voor de werkwijze van fd’ers en ondernemingen binnen HT FD.

Jon legt uit: ''In het HT FD blijft onveranderd dat we de nadruk leggen op afstemming vooraf  tussen fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst. Zo zorgen we er samen voor dat  we minder achteraf hoeven te controleren of er fouten in de aangifte zijn gemaakt. Hierbij vormen onderling vertrouwen, wederzijds begrip en wederzijdse transparantie de basis van de samenwerking. De intentie van de leidraad blijft het bewerkstelligen van uniformiteit in de uitvoering. Zo is in de nieuwe leidraad duidelijk opgenomen wat wij van een FD verwachten - en andersom. Ook beschrijven we het proces als niet aan die verwachtingen wordt voldaan.''

Wijzigingen en verduidelijkingen

De leidraad HT FD is op flink wat punten gewijzigd en verduidelijkt. Denk hierbij onder meer over de looptijd van convenanten. De mate van dat toezicht is afhankelijk van de omvang en diepgang van het werk van de fiscaal dienstverlener.

Horizontaal toezicht, wat is dat?
Horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverlener is een samenwerking tussen de ondernemer, fiscaal dienstverlener en de Belastingdienst. Met fiscaal dienstverlener bedoelen we een belastingadvies-, administratie- of accountantskantoor. Kortom: degene die uw belastingaangifte regelt. De Belastingdienst maakt met fiscaal dienstverleners die meedoen, afspraken over de kwaliteit van de aangiften. De fiscaal dienstverlener bespreekt voor het indienen van de aangiften eventuele knelpunten in de aangifte met de Belastingdienst. Zodoende kan de Belastingdienst een aangifte sneller verwerken. Vragenbrieven en het onderzoeken van uw administratie kunnen daarmee meestal worden voorkomen. Daarmee wordt sneller zoveel mogelijk duidelijkheid over de fiscale positie gegeven. Bedrijven uit de MKB-sector en middelgrote ondernemingen kunnen meedoen aan deze vorm van horizontaal toezicht.

Jon licht de wijziging toe. ''We beperken ons toezicht op het moment dat een FD grip heeft op de volledigheid van een aangifte. Daar staat tegenover dat we risicogerichte boekenonderzoeken uitvoeren op het moment dat een FD maar beperkt zicht heeft op de achterliggende administratie. Verder is belangrijk om te weten dat het HT FD alleen open staat voor het MKB en middelgrote organisaties van de directie Belastingdienst Grote Ondernemingen.

Serviceniveaus

De Belastingdienst biedt voor het horizontaal toezicht bepaalde serviceniveaus. Dit zijn interne en externe afspraken over een vast aanspreekpunt, snel zoveel mogelijk duidelijkheid over de fiscale positie en aangepast toezicht. Jon: ''De nieuwe afspraken moeten zorgen voor een snellere responstijd. Concreet betekent dit toezeggingen over de behandeltijd, beperkt uitvoeren van een aantal controles, dan wel het beperkt opvragen van documentatie. Mogelijk is een combinatie van toepassing. Het serviceniveau is gebaseerd op de positieve voorinformatie over de kwaliteit van de fiscaal dienstverlener en over houding en gedrag van de fiscaal dienstverlener en zijn klanten. Deze serviceniveaus zijn terug te vinden in de bijlage van de leidraad HT FD.’

Meer informatie

De vernieuwde Leidraad HT FD is te vinden op Belastingdienst.nl

Voor ondernemers is ook een Flyer beschikbaar over horizontaal toezicht.

Deel deze pagina