Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Stand van zaken box 3: rechtsherstel, overbrugging en nieuw stelsel

Afgelopen december haalde de Hoge Raad een streep door de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast. Inmiddels zijn we meer dan een half jaar verder en is er veel gebeurd. Hieronder een overzicht van wat er nog gaat komen.

Rechtsherstel 2017-2022

De Belastingdienst is op 1 juli gestart met de hersteloperatie box 3 voor bezwaarmakers. We maken een nieuwe berekening van het box 3-inkomen. Hiermee benaderen we het werkelijke inkomen uit vermogen in box 3 beter, door aan te sluiten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Is de oude methode gunstiger? Dan blijft de oude aanslag in stand. Is de nieuwe methode gunstiger? Dan krijgt u per brief een nieuwe aanslag en een bedrag terug. U kunt meer informatie vinden en het bedrag narekenen op de speciale box 3-pagina op Belastingdienst.nl.

Lees de uitgeschreven infographic.

Daarnaast heeft de Hoge Raad op 20 mei dit jaar uitspraak gedaan over de vraag of mensen die niet op tijd bezwaar hadden gemaakt ook rechtsherstel moeten krijgen. Door deze uitspraak is het kabinet juridisch niet verplicht om deze groep rechtsherstel te bieden. Toch wil het kabinet onderzoeken of en hoe deze groep rechtsherstel geboden kan worden.

[UPDATE] Het kabinet heeft inmiddels met Prinsjesdag een keuze gemaakt. De Belastingdienst hoeft de groep niet-bezwaarmakers uit het box 3-dossier geen herstel te geven. Vanwege de hoge inflatie geeft de regering prioriteit aan het ondersteunen van de koopkracht van burgers, met name gericht op de kwetsbare huishoudens.

Box 3 in 2023-2024

Het nieuwe stelsel treedt naar verwachting in 2025 in werking. De overbruggingswetgeving regelt de vermogensrendementsheffing in de tussenliggende jaren. De wetgeving wordt opgenomen in het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Nieuwe stelsel 2025

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Met deze vermogensaanwasbelasting betalen burgers belasting over het daadwerkelijk behaalde ’inkomen’ uit hun vermogen, zoals rente en dividend. Maar ook over de waardestijging van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille of vastgoed. De politiek is nu aan zet om het nieuwe stelsel vorm te geven en goed te keuren.

Belangrijke komende data

  • 1 juli t/m 4 augustus: herstel van de aanslagen van de massaal bezwaarmakers 2017 t/m 2020. De wettelijke uiterste datum voor rechtsherstel voor deze groep is 4 augustus.
  • Vanaf augustus: gefaseerd herstel van de aangiften inkomstenbelasting 2021 met box 3.
  • Vanaf medio september: gefaseerd herstel van de aanslagen 2017-2020 met box 3 die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.
  • Vanaf medio september: aangiften 2017-2020 met box 3 die nog niet gevolgd zijn door een aanslag.
  • De definitieve aanslagen 2022 worden volgens het reguliere aanslagproces in 2023 opgelegd.

De planning kan wijzigen als de praktijk dat nodig maakt.

Categorie :

Deel deze pagina

Op deze pagina