Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Uitgeschreven infographic 'Stand van zaken box 3: rechtsherstel, overbrugging en nieuw stelsel'

De infographic bestaat uit 4 kolommen met daarin verschillende scenario's beschreven. Onder elke scenario staat 1 of 2 uitwerkingen voor de burger.

Scenario 1: Ik heb over één of meerdere van de jaren 2017-2020 meegedaan aan de massaalbezwaarprocedure.

Uitwerking 1: Teruggave. De nieuwe berekening is in een bepaald jaar gunstiger. U krijgt geld terug. Voor elk jaar ontvangt u een beschikking en een brief met informatie in de periode 13 juli tot 4 augustus 2022.

Uitwerking 2: Geen teruggave. De oude berekening is in een bepaald jaar gunstiger. U krijgt geen geld terug. In de periode 13 juli tot 4 augustus krijgt u voor elk jaar een brief met informatie.

Scenario 2: Mijn aanslag over één van de jaren 2017-2020 stond niet vast op 24 december 2021.

Uitwerking 1: Herstel. Na 15 september krijgt u bericht. Had u al een aanslag ontvangen, dan wordt deze opnieuw berekend. Had u nog geen aanslag ontvangen, dan ontvangt u een aanslag met het juiste bedrag. Dan weet u ook wat u terugkrijgt of nog moet betalen. U hoeft niets te doen.

Scenario 3: Mijn aanslag in de periode 2017-2020 stond wel vast op 24 december 2021 en ik heb geen bezwaar ingediend.

Uitwerking 1: Beslissing over herstel. Rond Prinsjesdag neemt het kabinet een besluit over rechtsherstel box 3. Meer informatie vindt u dan op de website van de Belastingdienst.

Scenario 4: Ik heb over het jaar 2021 aangifte met box 3 gedaan.

Uitwerking 1: Na 1 augustus krijgt u een definitieve aanslag met het juiste te betalen of terug te krijgen bedrag. U hoeft daar niets voor te doen.

Onderaan staat nog een zin: Bovengenoemde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Herkent u uw box3-situatie niet in deze infographic? Zie belastingdienst.nl/box3.

Deel deze pagina