Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingdienst steunt aanbevelingen Staat van de Uitvoering

2 vrouwen in overleg,  telefonerende man

“Vereenvoudigen van de vaak complexe wet- en regelgeving lukt alleen als we burgers en ondernemers centraal stellen. En door samen met politiek en beleid de complexiteit terug te dringen.” Dat zegt Janet Helder, plaatsvervangend directeur-generaal van de Belastingdienst, naar aanleiding van de Staat van de Uitvoering 2022 die vandaag is overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. “Als uitvoeringsorganisatie spreken wij dagelijks met burgers en ondernemers. Daarom is het belangrijk dat publieke dienstverleners vaker en vooral eerder betrokken worden bij beleidsvorming.”

De Staat van de Uitvoering maakt duidelijk dat de meeste dienstverlening probleemloos gaat. Toch komen burgers en ondernemers nog geregeld in de knel door complexe wet- en regelgeving. Ook krijgen ze niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Dat zijn belangrijke conclusies uit de Staat van de Uitvoering 2022. De Belastingdienst herkent zich hierin en maakt zich al langer hard voor meer en eerdere betrokkenheid van uitvoeringsorganisaties bij het gehele proces van beleidsvorming.

Wat is de Staat van de Uitvoering?

De Staat van de Uitvoering beschrijft hoe het is gesteld met de uitvoeringspraktijk in Nederland. Voor de Staat van de Uitvoering zijn de standen van de uitvoering en verbetersignalen van 38 uitvoeringsorganisaties in beeld gebracht. Ook de verbetersignalen en knelpunten van de Belastingdienst zijn hierin meegenomen. De Belastingdienst rapporteerde hier ook over in de eigen Stand van de Uitvoering 2022. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over werkomstandigheden, media-aandacht en innovatie.

Kennis van de praktijk

“Het is een natuurlijke reactie om bij maatschappelijke opgaven meteen te denken aan nieuwe of aangepaste wetten. Maar dat is niet altijd de juiste of enige oplossing. En maakt het geheel van wet- en regelgeving steeds complexer en minder goed uitvoerbaar”, aldus Janet Helder. “Als uitvoeringsorganisaties staan wij dagelijks in contact met burgers en ondernemers. We weten daardoor heel goed wat er speelt, hoe burgers en ondernemers bepaalde wet- en regelgeving ervaren en waar ze door in de knel komen. Wij weten daardoor dus ook vaak wat er voor nodig is om beleidsdoelen te kunnen realiseren.”

Werk aan Uitvoering

De Belastingdienst is trekker van 2 sporen binnen het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering. De Staat van de Uitvoering maakt eveneens onderdeel uit van het programma. “Betere dienstverlening vraagt om betere aansluiting op de verwachtingen en behoeften van burgers en ondernemers. Dat lijkt een open deur, maar we redeneren nog te vaak vanuit de wet, regeling of organisatie”, vertelt Janet Helder. “Binnen het programma Werk aan Uitvoering stimuleren we dat politiek, beleidsmakers en professionals van de publieke dienstverleners samen optrekken bij elke fase van het wetgevingsproces, dus ook bij ideevorming. Gelukkig zien we ook de eerste voortekenen dat uitvoeringsorganisaties eerder betrokken worden bij belangrijke publieke opgaven”.

Zie ook

Deel deze pagina