Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Even kennismaken met… Jeroen van den Hoven

Al dertig jaar houd ik mij bezig met ethische en maatschappelijke vraagstukken rondom computers en digitale technologie. Op dit moment werk ik als Universiteitshoogleraar aan de TUDelft. Ook geef ik leiding aan het Delft Digital Ethics Centre.

Samen met partijen buiten de universiteit doen wij onderzoek op het gebied van ethiek op (digitale) technologie. Daarnaast ben ik permanent lid van het ethische advies college (European Group on Ethics (EGE)). Dit college adviseert de voorzitter van de Europese Commissie op het gebied van ethiek op innovatie en nieuwe technologie.

Portret Jeroen van den Hoven
prof. dr. M.J. van den Hoven

Het is iedereen duidelijk dat op het beleidsterrein van Financiën grote behoefte is ethische reflectie op en verantwoord gebruik van digitale technologie.

Data en AI bieden veel mogelijkheden, maar ze moeten verantwoord wordt gebruikt. Met respect voor publieke waarden, breed geaccepteerde ethische beginselen en bestaande wettelijke kaders. Veel wet- en regelgeving in het digitale domein is in voorbereiding. Op de invoering daarvan moet op een gepaste manier worden geanticipeerd.

''Data en AI bieden veel mogelijkheden, maar moeten verantwoord gebruikt worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

Ik heb veel ervaring opgedaan in het toepassen van ethische uitgangspunten en morele overwegingen in het digitale domein. En ben altijd doordrongen geweest van het feit dat ethiek een vorm van praktische filosofie is. Een belangrijke opgave voor de ethiek is om behulpzaam te zijn om morele overwegingen tijdig deel uit te laten maken van de gesprekken en standpuntbepalingen van de relevante actoren. In een vorm die de kans zo groot mogelijk maakt dat ze een verschil kunnen maken.

Deel deze pagina