Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Even kennismaken met… Esther Keymolen

Vanuit België maakte ik de oversteek naar Nederland om daar zang te studeren aan Codarts en  vervolgens ook filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met een achtergrond in techniekfilosofie en wijsgerige antropologie heb ik eerst enkele jaren als wetenschappelijk stafmedewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gewerkt.

Portretfoto Esther Keymolen
prof. dr. E.L.O Keymolen

Daar heb ik onder meer bijgedragen aan het iOverheidsrapport onder leiding van Professor Corien Prins. Vervolgens ben ik gepromoveerd op een proefschrift met als onderwerp vertrouwen en data-gedreven technologie.

Nu, jaren later, ben ik verbonden aan Tilburg Law School als hoogleraar Regulering van digitale technologie met een focus op filosofie en ethiek.

''Ik wil de brug slaan tussen wetenschap en beleid''

Er is een bak aan ethische en filosofische kennis aanwezig en in ontwikkeling binnen de academische wereld die ingezet kan worden in het openbaar bestuur. Deze kennis is heel relevant om op systematische en weloverwogen wijze tot ethische oordeelsvorming te komen. Ik wil de brug slaan tussen wetenschap en beleid. 

Overheidsactoren hebben een voorbeeldfunctie te vervullen. Instanties als de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane hebben een directe impact op het leven van burgers. Op een verantwoordelijke wijze omgaan met data-gedreven toepassingen is daarbij een must. Daar wil ik actief aan bijdragen.

Ik heb me altijd bewogen op het snijvlak van onderzoek en beleid. Enkele centrale thema's die mij bezighouden in mijn onderzoek zijn vertrouwen in en vertrouwenswaardigheid van technologie en de relatie burger-overheid. Deze thema’s heb ik altijd in verband gebracht met beleidsvraagstukken. Hierbij kan je denken aan de inzet van informatietechnologie door de overheid of hoe gezichtsherkenning te reguleren. Mijn techniek-filosofische kennis enerzijds en ervaring met beleid anderzijds maakt dat ik zowel kritisch kan tegen denken als ook constructief kan meedenken.

Deel deze pagina