Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Even kennismaken met… Arlette van Wissen

Ik studeerde kunstmatige intelligentie (KI) (ook wel artificiële intelligentie (AI)) in Utrecht. Daar heette het toen nog 'Cognitieve Kunstmatige Intelligentie'. De focus lag op het interdisciplinaire karakter van het domein met kerngebieden filosofie, informatica, psychologie en taalkunde. KI/AI werd toen nog helemaal niet veel ingezet.

Portretfoto Arlette van Wissen
dr. A. van Wissen

Nu, als senior AI Scientist bij Philips Research, leid ik een team dat zich richt op Responsible AI en het verbeteren van data- en AI-kwaliteit en volwassenheid ('maturity') in de organisatie. Veel organisaties hebben principes of leidraden over hoe ze met data en AI willen omgaan, maar het omzetten naar het praktisch gebruik daarvan laat vaak te wensen over. Mijn werk focust zich juist daarop: ik ontwikkel technieken en processen die de AI developers en data scientists in onze organisatie helpen om hoogwaardige data en AI oplossingen te maken die robuust, transparant, en zo veel mogelijk vrij van vooroordelen ('bias') zijn. Ik bevind me dan ook vaak op het snijvlak van techniek en mens-machine interactie omdat zich daar de interessante problemen voordoen.

''Er is vaak (te) weinig diversiteit in data en in teams die AI ontwikkelen''

Mijn werk en doelen op het gebied van Responsible AI hebben een heel maatschappelijke drijfveer. Het wordt gevoed door het feit dat veel data en AI systemen niet goed gedocumenteerd of gevalideerd worden. Dit komt mede doordat er vaak (te) weinig diversiteit is in data en in teams die AI ontwikkelen. Ook vragen veel AI developers zich te weinig of te laat af wat de aannames en beperkingen zijn van het systeem dat ze gemaakt hebben.

Ik denk dat mijn achtergrond in de AI, specifiek de kennis over de factoren die data- en AI-kwaliteit kunnen beïnvloeden, van waarde zal zijn bij het adviseren over de vraagstukken. Mijn ervaring met de regelgeving en uitdagingen die komen kijken bij het creëren van AI-gedreven diensten die op de markt komen, zal van pas komen bij het zoeken naar praktische oplossingen. Bij het zoeken naar die oplossingen put ik uit verschillende disciplines en op die manier denk ik ook een verbindende schakel te kunnen zijn tussen commissieleden.

Ik kijk er erg naar uit om met de diverse en inspirerende groep mensen van de commissie in gesprek te gaan over actuele analyticsvraagstukken. Daarnaast zie ik dit als een mooie kans om een positieve bijdrage te leveren aan de plek van data en AI in onze maatschappij.

Deel deze pagina