Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meerjarenportfolio ICT

De Belastingdienst investeert continu in het onderhoud en de vernieuwing van de informatievoorziening. In het verleden is dat niet altijd voldoende gebeurd. Om de juiste keuzes te maken en in ieder geval de achterstand in ons ICT-landschap weer in te halen, zijn we eind 2022 overgestapt naar een Meerjarenportfolio (MJP). Het MJP helpt ons overzicht en inzicht te krijgen in openstaande opdrachten en hiervoor een goede planning te maken.

ICT-medewerkers in de serverruimte bespreken iets van het beeldscherm van een laptop.

Het MJP is een van de maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen van instanties als KPMG, EY en ADR ten aanzien van de ICT van de Belastingdienst. Deze en andere aanbevelingen hebben we ter harte genomen. Zo werken we aan de hand van onder meer een Meerjarenportfolio aan een toekomstbestendige ICT van de Belastingdienst.

Meerjarenvisie en Informatieplan

Het Meerjarenportfolio is gebaseerd op de Meerjarenvisie en het Informatieplan van de Belastingdienst. In de Meerjarenvisie staan onze ambities en strategische prioriteiten voor de komende jaren. In het Informatieplan 2023-2027 staat hoe we daar de komende jaren met ICT invulling aan die ambities en prioriteiten gaan geven. Het informatieplan kijkt 5 jaar vooruit en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Meerjarenvisie in de praktijk

Een mooi voorbeeld van het in de praktijk brengen van de meerjarenvisie, is het betalen via iDEAL. Hiermee helpen we ondernemers om hun administratie en aangiftes in één keer goed op te stellen en op tijd te betalen.

Vaststellen van prioriteiten

Het Meerjarenportfolio van de Belastingdienst geeft de volgorde, de planning en de toewijzing van de middelen voor de ICT-projecten weer. Bij het vaststellen van de volgorde kijken we onder andere naar:

  • nieuwe fiscale wetgeving
  • vervangen en vernieuwen van (verouderde) ICT-systemen
  • projecten die effect hebben op grote groepen burgers en bedrijven (massale processen)

Met het Meerjarenportfolio kijken we 5 jaar vooruit. Elke 4 maanden wordt het Meerjarenportfolio opnieuw bekeken en zo nodig bijgewerkt. We publiceren planningen van grote projecten met een ICT-component van tenminste €5 miljoen op het Rijks ICT Dashboard (RID).

Zie ook

Deel deze pagina

Op deze pagina