Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Meer duidelijkheid over nieuw box 3-systeem en rechtsherstel

Man en vrouw zitten achter een laptop en bekijken een brief van de Belastingdienst. Op de achtergrond zit een meisje in een zitbank.

Het kabinet wil vanaf 2025 een nieuw box 3-systeem invoeren, waarbij belasting wordt geheven over het rendement dat mensen werkelijk behaalden. Ook gaat de Belastingdienst rechtsherstel aanbieden. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad eind 2021. Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast.

Nieuwe vermogensaanwasbelasting

Het doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 een nieuw box 3-stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal de Belastingdienst jaarlijks belasting heffen over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of -verlies) van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed).

Rechtsherstel als eerste voor bezwaarmakers

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar maakten tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020, ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Zij hoeven daarvoor nu niets te doen. In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Deze sluit aan op de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen. Mensen met spaargeld worden dus belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0%.

Diende je niet op tijd bezwaar in over de jaren 2017-2020 en staat de aanslag al vast? Dan krijg je nu geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure nog van groot belang, die in het najaar van 2022 wordt verwacht. Deze procedure gaat over de vraag of ook rechtsherstel moet worden geboden aan burgers die geen bezwaar maakten tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020 en waarvan de aanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond.

Lopende aangifte en box 3

Burgers die voor 1 mei aangifte deden over het jaar 2021 en een teruggave verwachten, krijgen in eerste instantie een voorlopige aanslag opgelegd die gebaseerd is op de 'oude' systematiek. Op deze manier kan de Belastingdienst het bedrag als gebruikelijk uitbetalen. Op een later moment krijgen zij in het najaar 2022 een definitieve aanslag waarbij rekening gehouden is met de uitspraak van de box 3-procedure.

Deed je de aangifte met box 3-inkomen op tijd? Dan ontvang je dit jaar helaas niet zoals gebruikelijk voor 1 juli een te betalen aanslag. De Belastingdienst houdt deze aangiftes met box 3 apart. Aanslagen worden dan vanaf augustus gefaseerd opgelegd met het rechtsherstel. In augustus zal naar verwachting ook een nieuwe versie van de online aangifte 2021 beschikbaar zijn. Hierin is het rechtsherstel verwerkt. Je kunt dan opnieuw de aangifte voor 2021 doen om bijvoorbeeld een nieuwe partnerverdeling aan te brengen.

Zie ook

Rijksoverheid.nl: Plan voor belasting over werkelijk rendement en opties voor rechtsherstel box 3

Rijksoverheid.nl: "Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures"

Deel deze pagina