Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Jaarrapportage 2023: Burgers en bedrijven beter bediend

Ingang Rijksgebouw Belastingdienst Utrecht.

De Belastingdienst vervult een essentiële taak voor de Nederlandse maatschappij en haar burgers en ondernemers. Met het geld dat is opgehaald, worden belangrijke voorzieningen mogelijk gemaakt zoals de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. De nieuwe jaarrapportage van 2023, die gisteren is verschenen, laat zien hoe aan die voorzieningen wordt bijgedragen. Opnieuw kwam er een recordbedrag aan rijksbelastingen en premies binnen.

Ter informatie!  Jaarrapportage 2023

Lees de Jaarrapportage Belastingdienst 2023 op Rijksoverheid.nl

Toegankelijke ondersteuning

We helpen burgers en ondernemers op steeds meer manieren bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen. Door het uitbreiden van toegankelijke diensten, het vereenvoudigen van aangiftes én, waar nodig, op maat gemaakte hulp aan te bieden. Zo is de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon in 2023 met 81,5% sterk verbeterd ten opzichte van 2022. Ook kon online een fysieke balie afspraak of terugbel afspraak worden gemaakt. Van deze mogelijkheid is in 2023 bijna 100.000 keer gebruikgemaakt. Daarnaast kunnen burgers en bedrijven steeds meer betalingen in een beveiligde online omgeving voldoen via iDEAL. In 2023 is maar liefst 1,4 miljoen keer gebruik gemaakt van deze betaaloptie. 

Vroegsignalering en voorkomen verzuim

De pilot ‘contactkaartje’ is met succes uitgevoerd. Hierin nodigde we burgers op een laagdrempelig manier uit om hun aangifte inkomstenbelasting te doen, waarna het aangifte verzuim daalde. Mocht het wel tot betalingsproblemen komen, dan helpt het Stella-team. Zij ondersteunt burgers en ondernemers met complexe fiscale problematiek. Een andere mooie verworvenheid van het afgelopen jaar is de verkorte aangifte. Coby van der Meer, afdelingshoofd Control en Financiën : “Dat is echt iets nieuws, waarbij we burgers die geen al te ingewikkelde fiscale situatie hebben, in staat stellen snel en zonder fouten hun aangiften te doen.” 

Coby vervolgt: “Ook de goede aandacht voor startende ondernemers in het MKB springt er voor mij echt uit. Daar is een pilot voor georganiseerd, met webinars en een chatfunctie waarmee startende ondernemers vragen kunnen stellen.” En als burgers in financiële problemen dreigen te komen, moet dit zo snel mogelijk gesignaleerd worden. De Belastingdienst leidt daarom medewerkers in het klantcontact op zodat ze signalen beter herkennen en weten welk hulpaanbod er beschikbaar is.

Collega's positief over hun werk

Maar er moeten natuurlijk wel genoeg medewerkers zijn om op te leiden. Ook op het gebied van personeel gaat het de goede kant op. De bezetting is in 2023 gestegen tot 97 procent, waar dat een paar jaren geleden nog 95 procent was. De wervingsdoelstelling is daarmee ruimschoots behaald: per saldo hebben we 1.433 nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Coby: “Er zijn nog nooit zoveel mensen binnengekomen. Bovendien zijn medewerkers positief over hun werk en zijn ze bereid anderen aan te raden om bij ons te komen werken. Wel stromen er de komende jaren circa 12.000 mensen uit. Daarom moeten we de werving goed op peil zien te houden, en kijken naar mogelijkheden om het werk anders te organiseren. Kun je processen anders inrichten, of ze automatiseren als je de mensen er niet meer voor kunt krijgen?”

Aandacht voor ICT blijft

Het afgelopen jaar is de ICT-capaciteit vergroot en de modernisering van ICT-systemen doorgezet. Het aantal systemen met verouderde processen, applicaties en technologie is teruggebracht van 26% naar 22%.

Coby: “De afgelopen jaren is er een mooi fundament gelegd in de modernisering van een aantal systemen. Maar intern hebben we best nog een aantal dingen te doen. ICT is de motor van veel wat we doen. We zijn tenslotte 1 grote fabriek met gegevens, die verwerkt worden. Een aantal grote projecten verdient extra aandacht, zoals de vervanging van het systeem voor de omzetbelasting, en de vernieuwing van het digitale archiefsysteem. Dat is ook nodig om de juiste mate van transparantie te kunnen bieden. ”

Fraudebestrijding en herstelwerkzaamheden

Ook in het toezicht zijn mooie stappen gezet, onder meer bij de aanpak van vermogen dat burgers en bedrijven buiten het zicht van de fiscus hebben gehouden, bijvoorbeeld door het in een stichting onder te brengen. Het programma Verhuld vermogen, opgezet in samenwerking met de FIOD, heeft € 141 miljoen aan belastingbedragen, rente en boetes opgeleverd. Verder heeft de Belastingdienst boekenonderzoeken uitgevoerd bij het MKB en bij grote organisaties die ongeveer € 1,3 miljard aan correcties opleverden.

Waar het in het verleden voor burgers of ondernemers fout is gegaan, wordt er zo goed mogelijk hersteld. Bijvoorbeeld voor de mensen die in strijd met de privacy-wetgeving waren opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening. In 2023 is het informeren van de betrokkenen afgerond en hebben mensen die daadwerkelijk getroffen zijn een compensatie ontvangen. Om herhaling te voorkomen is in 2023 een nieuw waarborgenkader voor selectie-instrumenten getest, om deze vanaf 2024 voor de hele Belastingdienst in te voeren.

Belastingdienst in cijfers

Behalve de cijfers in deze jaarrapportage publiceert de Belastingdienst dit jaar voor het eerst ook een selectie kerngetallen, denk daarbij aan het aantal aangiften, aanslagen, en het aantal bezwaren.

Heeft u vragen?

Bent u journalist? En heeft u vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met een van de persvoorlichters van de Belastingdienst. Bent u niet van de media, maar wilt u wel contact met ons? Ga dan naar contact op maat.

Deel deze pagina