Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Blog: "Horizontaal toezicht is als maatschappelijk verantwoord ondernemen".

Marc Schwarz, Relatiebeheerder

Marc Schwarz denkt en handelt vanuit het belang van de Belastingdienst, de ondernemers en hun fiscaal dienstverleners. “Als relatiebeheerder horizontaal toezicht ben ik een soort ‘oliemannetje’. Ik ben voor de advieskantoren de stem en plek om naar toe te gaan. Deze hulp moet leiden naar een kwalitatief zo goed mogelijke aangifte.”

Fiscaal dienstverleners kunnen ervoor zorgen dat hun klanten – ondernemers – zich tijdig en juist registreren, tijdig een juiste volledige aangifte doen, én op tijd betalen. Als Belastingdienst gaan we met hen in gesprek in plaats van dat we zomaar zaken opleggen. Hoe kunnen we samen de kwaliteit van aangiftes behouden en verbeteren? Dat is eigenlijk de kern van mijn werk.

Horizontaal toezicht

Nederland telt ruim 25.000 beconnummers (een nummer waarmee belastingconsulenten of administratiekantoren geregistreerd staan bij de Belastingdienst) die door zo’n 16.000 bij de Belastingdienst bekende belastingconsulenten worden gebruikt, denk aan accountants en boekhouders. Wij noemen dat fiscaal dienstverleners. Zij werken voor meer dan 75% van het midden- en kleinbedrijf in ons land. En zij spelen voor ons een cruciale rol in het aangifteproces.

Samen met de fiscaal dienstverlener en de ondernemer zorg ik ervoor dat afspraken goed zijn vastgelegd in een convenant, en worden nagekomen. Wij noemen dit horizontaal toezicht, daarbij gaan we uit van vertrouwen. We vertrouwen erop dat afspraken worden nagekomen, en we hebben ‘vertrouwen in de aanvaardbaarheid van de aangifte’, zoals we dat in jargon noemen. Dat vertrouwen is gebaseerd op de informatie die wij hebben over het kwaliteitssysteem van de fiscaal dienstverlener en zijn houding en gedrag en dat van zijn klanten.

Oliemannetje

Horizontaal toezicht is voor mij als maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dan fiscaal.
Samenwerken is hier het sleutelwoord. Als relatiebeheerder fungeer ik als ‘oliemannetje’. In mijn rol als relatiebeheerder ga ik zelf niet over de inhoud, maar zorg ervoor dat de collega met de juiste competentie en verantwoordelijkheid samen met mij knelpunten oplost en vragen of vooroverleg van de adviseur beantwoord. Bijvoorbeeld van collega’s die goed thuis zijn in de omzet- of inkomstenbelasting, of andere belastingmiddelen.

De meerwaarde voor de fiscaal dienstverleners is dat zij één aanspreekpunt hebben. Daardoor krijgt de ondernemer zo snel en zoveel mogelijk duidelijkheid over zijn fiscale positie. Tegelijkertijd zorgen we als Belastingdienst dat we onze dienstverlening op orde hebben, dat informatie toegankelijk is en dat het steeds makkelijker wordt om fiscale verplichtingen na te komen. Een ander voorbeeld daarvan waar ik echt wel trots op ben is de voor-ingevulde aangifte. Nu met name nog voor de particulier maar, in ontwikkeling, straks ook voor de ondernemer.

Steekproeven

In het begin waren er kritische geluiden over de samenwerking met de dienstverleners. De gedachte was dat we aangiftes zomaar zouden goedkeuren van partijen met wie we een convenant hebben. Dat klopt natuurlijk niet, we doen altijd steekproeven of bespreken signalen met de adviseur indien daar aanleiding toe is. Als er toch fouten in de aangifte blijken te zitten dan moet de fiscaal dienstverlener die fouten herstellen. Als er sprake is van bijvoorbeeld opzet, kan er ook een boete volgen. Wet- en regelgeving blijven onverkort van toepassing.
Feit is wel dat het goed gaat en dat komt voor mijn gevoel omdat we nu veel dichter bij fiscaal dienstverleners en hun klanten staan. We hebben een open een-op-een relatie.

Convenant-aangiftes bevatten minder fouten dan gemiddeld binnen het MKB. Dat geeft mij natuurlijk ook een goed gevoel; deze samenwerking loont. Het is goed voor de BV Nederland en goed voor de Belastingdienst.”

Marc Schwarz
Relatiebeheerder horizontaal toezicht

Kijk voor een carrière bij de Belastingdienst en de mogelijkheden op Werken bij de Belastingdienst.

Deel deze pagina