Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Denk mee over fiscale regelingen

Het kabinet onderzoekt bestaande fiscale regelingen om het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Het ministerie van Financiën verzamelt daarvoor online  suggesties en ideeën van burgers en bedrijven. Dit worden internetconsultaties genoemd. Denkt u mee?

Let op!  Suggesties of ideeën?

Deel ze op de pagina 'Aanpak Fiscale Regelingen' op Overheid.nl.

Onderzoeken

Wat zijn fiscale regelingen?

Fiscale regelingen zorgen ervoor dat bepaalde groepen belastingplichtigen minder belasting hoeven te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrijstellingen, kortingen of een verlaagd tarief. Deze regelingen maken het belastingstelsel ingewikkelder. Ook zorgen deze regelingen tot lagere belastinginkomsten. Het is dus belangrijk om er zeker van te zijn dat de regelingen doen waarvoor ze bedoeld zijn.

In de maatschappij, de Tweede Kamer en de media is veel aandacht voor de complexiteit van het belastingstelsel en de gevolgen daarvan. Het kabinet onderzoekt daarom of de bestaande fiscale regelingen nog maatschappelijk en economisch verantwoord zijn en of zij nog op een effectieve manier bijdragen aan waar ze voor zijn bedoeld. Door fiscale regelingen te verbeteren of af te schaffen, wordt het belastingstelsel minder complex, beter uitvoerbaar, gerichter en economisch efficiënter.

Internetconsultaties

De internetconsultatie is onderdeel van een groter traject. Alle fiscale regelingen worden beoordeeld door het ministerie van Financiën op basis van doelmatigheid, doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid en de noodzaak tot overheidsingrijpen.

Naast de internetconsultatie en de beoordeling van de regelingen, wordt ook gesproken met maatschappelijke partijen en experts. Op die manier worden vanuit verschillende invalshoeken suggesties en ideeën opgehaald om fiscale regelingen te verbeteren. In de zomer deelt het kabinet de eerste voorstellen voor het eenvoudiger maken van het belastingstelsel met de Tweede Kamer.

Categorie :

Deel deze pagina