Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

'Controleer je voorlopige aanslag goed'

De Belastingdienst verstuurt vanaf deze week ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022 aan mensen die eerder een voorlopige aanslag hebben ontvangen. Met deze voorlopige aanslag kunnen mensen in het lopende jaar alvast geld terugkrijgen van de Belastingdienst, of juist gespreid betalen. Nieuw dit jaar is een optimale partnerverdeling van gemeenschappelijke aftrekposten en een makkelijker manier om de uitbetaling van aftrekposten te stoppen.

De Belastingdienst raadt mensen aan de gegevens op de aanslag goed te controleren en waar nodig te wijzigen, als je nu al weet dat ze voor 2022 niet kloppen of gedurende het jaar als de situatie veranderd. Dat kan terug- of bijbetalen voorkomen.

Controleren en actueel houden gegevens

Het is erg belangrijk om de voorlopige aanslag actueel te houden en deze aan te passen als er gedurende het jaar zaken wijzigen. Denk aan de hoogte van inkomsten of aftrekposten zoals hypotheekrente of zorgkosten. Het niet wijzigen van de voorlopige aanslag kan namelijk leiden tot een groot verschil tussen de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag na de aangifte inkomstenbelasting. Dan vindt altijd de finale berekening plaats.

"Het is natuurlijk bijzonder vervelend als je bij de definitieve aanslag teveel ontvangen bedragen moet terugbetalen of als je moet bijbetalen", zegt Heleen Bisschoff-Moonen. Zij is als ketenmanager inkomensheffingen verantwoordelijk voor de voorlopige aanslag. "We adviseren ontvangers van een voorlopige aanslag daarom om de gegevens heel goed te controleren en om te beoordelen of deze gegevens nog zullen kloppen voor 2022. Zijn er onlangs wijzigingen in je persoonlijke situatie geweest? Of ben je ondernemer en weet je dat je komend jaar meer gaat verdienen, omdat het bedrag op de aanslag is gebaseerd op een lager inkomen als gevolg van de coronamaatregelen? Pas dan de voorlopige aanslag nu al aan met het wijzigingsformulier. En als er gedurende 2022 veranderingen plaatsvinden in je persoonlijke of financiële situatie die het bedrag van de aanslag beïnvloeden, dan kun je natuurlijk de voorlopige aanslag op elk gewenst moment aanpassen. Dan gebruiken we de meest actuele gegevens om een bijgestelde voorlopige aanslag te sturen."

Nieuw in 2022

Optimale verdeling tussen fiscale partners

Fiscale partners die gezamenlijk hun voorlopige aanslag wijzigen, krijgen voor het eerst een voorstel voor de verdeling van gemeenschappelijke aftrekposten. Met deze nieuwe service komt de Belastingdienst tegemoet aan de wens om mensen te helpen bij het zo gunstig mogelijk onderling verdelen van gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten, zodat zij zo min mogelijk belasting betalen of juist meer terugkrijgen. De optimale verdeling voor de inkomstenbelasting kan invloed hebben op het inkomen voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals een toeslag. In het wijzigingsformulier worden belastingplichtigen daarop gewezen. Zij kunnen er altijd voor kiezen om zelf de bedragen nog anders te verdelen.

Makkelijker stopzetten VA teruggaven via Mijn Belastingdienst

Ook is het vanaf dit jaar makkelijker om de VA terug te ontvangen stop te zetten via Mijn Belastingdienst. Voor de aftrek van heffingskortingen kon dat al zonder een volledig wijzigingsformulier in te vullen. Nu kan dat ook voor de aftrek hypotheekrente en andere aftrekposten.

Voorlopige aanslag

Wie in het lopende jaar alvast geld wil terugkrijgen van de Belastingdienst, of wie bij de definitieve aanslag geen groot bedrag ineens wil betalen, kan een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of zorgverzekeringswet aanvragen. Dan ontvangen zij ieder jaar van de belastingdienst een nieuwe inschatting voor het komende jaar. Sommige mensen ontvangen automatisch ongevraagd een voorlopige aanslag omdat de inschatting is dat ze anders relatief veel moeten bijbetalen bij de definitieve aanslag.

Een voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over iemands fiscale situatie volgend jaar. Hij is gebaseerd op de meest recente gegevens die de Belastingdienst heeft: de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Meer informatie op www.belastingdienst.nl/voorlopige_aanslag

Deel deze pagina

Op deze pagina