Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Blog: “Zó maak ik belasting betalen makkelijker voor ondernemers"

“Een ondernemer wil zakendoen en zo weinig mogelijk kostbare tijd kwijt zijn aan administratie. Nu onderneemt hij, houdt hij zijn administratie bij en geeft hij daarna gegevens door voor de belastingaangifte. Dat laatste kost extra tijd en geld én het geeft ook nog eens kans op fouten. Dit moeten we zoveel mogelijk proberen te voorkomen.” Aan het woord is Marcel Snippe, OESO-projectleider verbeteren fiscale compliance en het verminderen van administratieve lasten.

“Met het integreren van belastingheffing in het natuurlijke proces van zakendoen maken we het de mkb’er gemakkelijker. In de ideale situatie gebeurt belastingaangifte zoveel mogelijk automatisch. Dit noemen we ‘seamless taxation’, ofwel naadloze belastingheffing.

Mkb verder ondersteunen

Over dit soort ambities sprak ik op 12 april in een virtuele bijeenkomst met zo’n 20 landen. Met belastingdiensten wereldwijd vormen we een netwerk (Community of Interest) dat ervaringen uitwisselt, van elkaar leert en reflecteert op de eigen positie. Ik ben vanuit het programma Versterking Administratieve Ketens een van de Nederlandse afgevaardigden. Het netwerk maakt deel uit van een project van OESO oesorichtlijnen.nl (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het Forum on Tax Administrations. Doel van al onze activiteiten is om het mkb verder te ondersteunen in het voldoen aan hun belastingverplichtingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Apps en chatbox

Als inspirerend buitenlandse voorbeeld noem ik de MyMobileTax-app. Met die app hebben zzp’ers amper administratieve lasten. Een taxichauffeur vult na een rit de ritgegevens in en de klant krijgt de factuur. Tegelijkertijd zorgt de app voor een realtime afdracht aan de belastingdienst. De zzp’er voldoet dus zonder moeite automatisch aan de verplichtingen en hoeft geen aparte administratie bij te houden. En hij weet gelijk wat hij netto overhoudt. De Belgische belastingdienst biedt een intelligente chatbox waar ondernemers 24/7 terecht kunnen met vragen. Singapore ontwikkelde de beschermde omgeving ‘MyTax’, waar je beveiligd fiscale gegevens kunt uitwisselen met de belastingdienst zodat niet alles telefonisch hoeft.

Er zijn voor klanten

Deze ambities passen helemaal in onze visie om de ondernemer centraal te stellen. We kijken eerst: hoe ziet de situatie van de mkb’er eruit? En hoe kunnen we hem zo goed mogelijk ondersteunen? Daarom betrekken we ook belangenorganisaties, wetenschap en bedrijfsleven. We spraken uiteraard ook over de moeilijke positie van het mkb tijdens de coronapandemie. Alle landen hebben ervaren hoe belangrijk het is om er echt te zijn voor klanten. Zeker nu draait het om communicatie en empathie. Zo hebben wij ondernemers gebeld om te vragen of we iets konden betekenen.

Aansluiten op processen ondernemer

Deze bijeenkomsten inspireren ons om verder te werken aan een simpeler stelsel voor ondernemers. Doel is om zoveel mogelijk aan te sluiten op de natuurlijke processen van de ondernemer, zodat de belastingaangifte in de toekomst automatisch voortvloeit uit de administratie en boekhoudpakketten. Ook andere landen zijn daarmee bezig. Zo wordt in Chili en Hongarije geëxperimenteerd met de vooringevulde aangifte omzetbelasting. Met dit netwerk inspireren we elkaar en komen we uiteindelijk tot een belastingsysteem waarbij heffing volledig is afgestemd op het ecosysteem van de ondernemer. Zodat hij zich kan richten op zijn business.”

Meer informatie

Heb je interesse om te werken bij de Belastingdienst? Bekijk dan onze vacatures op werken.belastingdienst.nl.

Deel deze pagina