Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingdienst publiceert jaarverslag integriteit 2022

In het verslag legt de Belastingdienst verantwoording af over hoe de organisatie integer handelen ondersteunt. Programmamanager Integriteit Anke van Heur vertelt over een bewogen jaar met veel aandacht voor het onderwerp: “Een open gesprek over wat integer gedrag is en waar de grenzen liggen is heel belangrijk voor een veilige werkomgeving.”

De cijfers

In 2022 zijn 825 signalen gemeld bij de vertrouwenspersonen van het ministerie van Financiën. Daarvan kwamen 479 meldingen van de Belastingdienst; in 2021 waren dat er 387. Als reden voor de stijging noemt het verslag het opheffen van de coronamaatregelen, en het daardoor weer werken op kantoor. Ook was er het afgelopen jaar in de media veel aandacht voor ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Ook dit had volgens het rapport invloed op het aantal meldingen.

Het aantal integriteitsschendingen is vorig jaar gedaald naar 47. De cijfers laten een dalende trend zien vanaf 2013, waar het aantal nog stond op 152. 

Tegengeluiden horen

De Belastingdienst wil een open en inclusieve organisatie zijn waarin dilemma’s besproken worden. Waar ruimte is voor tegenspraak en medewerkers zich veilig voelen om tijdig signalen af te geven. “Op papier is integer gedrag eigenlijk heel simpel”, vervolgt Anke. “Elkaar respectvol bejegenen, je allemaal houden aan afgesproken regels en verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet. De praktijk is echter ingewikkelder, want dan zijn die regels toch niet zo duidelijk afgesproken. Daarom is het zo belangrijk om het er met elkaar over te hebben.”

Een open gesprek

Mede door de gebeurtenissen bij The Voice en de sportredactie van de NOS stond het thema integriteit flink in de belangstelling. Buiten én binnen onze organisatie. “Ook bij de Belastingdienst zijn er helaas medewerkers die tijdens hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, zoals pesten en intimidatie. Door alle aandacht in de media voelden collega’s zich meer vrij om erover te praten”, legt Anke uit. “Dat is positief. Een open gesprek over wat integer gedrag is en waar de grenzen liggen is belangrijk voor een veilige werkomgeving. Bijvoorbeeld bij het erkennen en kunnen herstellen van fouten en voor het maken van excuses als iets niet door de beugel kon.”

Over de plannen van dit jaar is Anke duidelijk. “In 2023 zullen we extra aandacht gaan geven aan kritische opmerkingen van medewerkers, zodat tegengeluiden gehoord en goed benut kunnen worden. Een belangrijke rol ligt daarin bij de leidinggevende, het eerste aanspreekpunt voor medewerkers. Teamleiders en directeuren kunnen worden begeleid in het goed opvangen van medewerkers. Ook gebruiken we de aanbevelingen uit de in 2022 uitgevoerde evaluatie van onze integriteitsvoorzieningen door de Auditdienst Rijk om verbeteringen aan te brengen.”

Meer informatie

Categorie :

Deel deze pagina