Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belactie: 'Vergeet niet de aangifte in te dienen'

Afgelopen week is de Belastingdienst gestart met een belactie. Bij deze actie nemen we contact op met een grote groep burgers die hun aangifte Inkomstenbelasting 2021 nog niet hebben ingediend. De belactie duurt naar verwachting nog 9 weken.

Door deze groepen burgers proactief te benaderen, willen we voorkomen dat ze in de problemen raken (bijvoorbeeld met belastingschulden door verzuimboetes). Marieke Wagter, programmamanager Vroegsignalering, geeft aan wat het belang is van deze actie: "We gaan minimaal 12.000 burgers (waaronder ondernemers en toeslaggerechtigden) proactief vragen waar ze onze hulp kunnen gebruiken, van wie het vermoeden bestaat dat er mogelijk iets in hun situatie aan de hand is. Deze burgers bieden we hulp aan, voordat problemen eventueel escaleren. We hopen met beide belacties dit jaar nog meer burgers te bereiken en passend hulp bieden waar nodig."

Bewust en onbewust

Het niet indienen van de aangifte kan verschillende oorzaken hebben. Zo blijkt dat vooral jongeren zich niet altijd realiseren dat een uitnodiging om aangifte te doen, ook betekent dat er een aangifteplicht is. Ook hebben ouderen soms moeite met het digitaal aangifte doen. Ze weten niet altijd goed waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Daarnaast is er een groep burgers die eerder verzuimd hebben om aangifte te doen. Zij kunnen hierdoor een hoge verzuimboete krijgen. Als laatste is er een groep onbewuste verzuimers. Ze hebben wél de belastingaangifte ingevuld, maar zijn vergeten om op de verzendknop te drukken.

SMS-bericht

Naast bellen sturen we dit jaar ook een SMS om jongeren te vragen om de aangifte in te vullen. Uit een pilot van 2021 bleek dat, vooral jongeren, niet graag telefonisch zaken over belastingverzuim bespreken. Eén van de aanbevelingen was om deze doelgroep extra te attenderen door een SMS te sturen. De tekst van het SMS-bericht luidt:

Al aangifte inkomstenbelasting 2021 gedaan? Bedankt! Nog niet? Doe het zsm. Voorkom een aanmaning. Vragen? Bel 0800-0543. De Belastingdienst.

De belactie duurt naar verwachting nog 9 weken. De tweede belactie start op 29 augustus en duurt ongeveer 2 weken.

Deel deze pagina