Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Zwitserland deelt aanvullende informatie klanten UBS met Nederlandse Belastingdienst

Zwitserland heeft op 11 augustus bekendgemaakt dat het aanvullende informatie over rekeninghouders van de Zwitserse bank UBS gaat delen met de Nederlandse Belastingdienst. Het gaat om financiële gegevens van Nederlandse belastingplichtigen, ook uit oudere jaren.

De informatie die Nederland ontvangt, zijn gegevens over de identiteit van de belastingplichtigen en bankgegevens tussen 2010 en 2015. Op verzoek kan Zwitserland ook gegevens uit latere periodes verstrekken. Naar verwachting krijgt Nederland de opgevraagde informatie in september.

Het besluit van Zwitserland volgt nadat de Nederlandse Belastingdienst in april van 2016 gegevens van Duitsland heeft ontvangen over Nederlandse rekeninghouders bij de UBS-bank in Zwitserland. Dat ging om banksaldi uit 2006 en 2008. Een deel van deze gegevens is door het Programma Verhuld Vermogen van de Belastingdienst direct geverifieerd met haar eigen systemen. Voor een deel van de gegevens is een verzoek gedaan aan Zwitserland om aanvullende informatie te verstrekken. Dat verzoek is nu ingewilligd.

Aan de hand van deze nieuwe informatie gaat de Belastingdienst na of Nederlandse belastingplichtigen met een bankrekening van UBS in Zwitserland, hebben voldaan aan hun belastingplicht. Als dit niet het geval is, volgt een correctie.

Onderzoek

De Belastingdienst doet continu onderzoek naar Nederlandse belastingplichtigen waarvan het vermoeden bestaat dat ze buitenlands vermogen hebben of hebben gehad, en dit vermogen en het eventueel achterliggende inkomen daarvan mogelijk niet hebben aangegeven in belastingaangiften.

Veruit de meeste belastingplichtigen geven hun vermogen correct op. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig. De Belastingdienst ziet er daarom op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft. De gegevensuitwisseling met Zwitserland laat zien dat de Belastingdienst zich hier onverminderd voor inzet.

Structurele uitwisseling

De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Ook als het gaat over oude aangiften. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg, ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit onder andere Zwitserland en België. En in het kader van de internationale Common Reporting Standard (CRS) ontvangt Nederland sinds kort financiële gegevens van circa 100 landen.

Personen die vermogen of inkomen niet reeds hebben opgegeven, kunnen dit alsnog vrijwillig doen bij de speciale desk Verhuld Vermogen van de Belastingdienst. Het is altijd beter om je vrijwillig te melden bij de Belastingdienst dan af te wachten totdat de Belastingdienst je op het spoor is. Neem bij vragen contact op met de Belastingdienst, het administratieve centrum van Verhuld Vermogen via 088 – 15 32 502.

Deel deze pagina