Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Stand van de uitvoering en Jaarplan: Belastingdienst houdt koers voor 2024

Vasthouden aan de bestaande koers voor verbetering van de dienstverlening. Dat is de boodschap van het Jaarplan 2024 van de Belastingdienst. Samen met de Stand van de uitvoering 2023 deelde staatssecretaris Van Rij vandaag het jaarplan met de Tweede Kamer.

De koers voor 2024

In 2024 wil de Belastingdienst de dienstverlening naar burgers en ondernemers verder verbeteren. Zo komen er bijvoorbeeld 7 fysieke en 2 mobiele steunpunten bij en wordt het voor burgers mogelijk om de inkomstenbelasting via iDeal te betalen.

De Belastingdienst gaat in 2024 de dienstverlening ook beter afstemmen op de mogelijkheden en behoeften van jongeren en ouderen. Een groot deel van de jongeren tussen 15 en 22 jaar is zich nog onvoldoende bewust van hun (fiscale) rechten en plichten. Om hen hierbij te helpen, is in september 2023 het kernteam jongeren gestart. Op Belastingdienst.nl is een speciale webpagina voor jongeren aangemaakt en op sociale media richt de Belastingdienst zich actief op hen.

Staatssecretaris Van Rij: “Er zijn de afgelopen jaren mooie stappen gezet. Ik ben trots op wat de organisatie – die mij dicht aan het hart ligt – heeft bereikt. Er is meer grip op de modernisering van de IT-systemen, fouten uit het verleden worden stapsgewijs hersteld en het ministerie van Financiën en de Belastingdienst weten elkaar beter en sneller te vinden. Nu de dienst eerder betrokken is bij het maken van wetgeving komt dat ten goede van een evenwichtige belastingstelsel. Dat is het fundament dat de Belastingdienst de afgelopen periode heeft gelegd en waarop de komende jaren weer gebouwd kan worden.”

Ook intern wil de Belastingdienst belangrijke stappen zetten om de basis verder op orde te brengen. Onder andere met de werving van nieuwe medewerkers (3.250 fte in 2024) en de modernisering van de ICT-systemen voor bijvoorbeeld de omzetbelasting. Daarnaast worden er het komende jaar ongeveer 800 bedrijfsprocessen getoetst aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Van knelpunten naar oplossingen

De huidige wet- en regelgeving is vaak complex. Belastingzaken vragen nog steeds veel doenvermogen van burgers en bedrijven. In de Stand van de uitvoering worden deze knelpunten beschreven, maar belangrijker; er staan voorbeelden van hoe de Belastingdienst hieraan werkt.

Wat is de Stand van de uitvoering?

De Stand van de Uitvoering geeft een beeld van de stand van zaken van de uitvoering bij onder andere de Belastingdienst. De Belastingdienst doet zijn uiterste best om de uitvoeringstaken zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk uit te voeren. Toch kan de uitvoering op bepaalde onderdelen soms beter. Bijvoorbeeld omdat wetgeving knelt of beleid anders uitpakt dan bedoeld. Daarover ontvangt de Belastingdienst signalen van burgers, ondernemers, eigen medewerkers en partijen zoals de Nationale Ombudsman en sociaal raadslieden. Vanaf 2021 wordt de Stand van de uitvoering gepubliceerd.

Zo wordt op basis van signalen ingezet op het versimpelen van de specifieke zorgkostenregeling. Dit betekent dat er bijvoorbeeld wordt onderzocht of de aangifte en de toelichting hierop verbeterd kan worden. Ook wordt gekeken naar aanpassingen van de wet- en regelgeving zodat vergoedingsmogelijkheden en fiscale aftrekmogelijkheden beter op elkaar kunnen aansluiten.

Een ander voorbeeld. In het afgelopen jaar zijn er verschillende alternatieven ingezet om de wachttijden bij de Belastingtelefoon te verkorten. Zo gaf de Dienst Justitiële Inrichtingen aan dat voorheen gedetineerden vanwege de wachttijden bij de BelastingTelefoon soms niet in contact konden komen met de Belastingdienst. Ze mogen namelijk niet lang bellen. Door het aanbieden van verschillende alternatieven, zoals videobellen of chatten, is de wachttijd een stuk korter geworden.

Meer weten?

Lees meer in het persbericht op Rijksoverheid.nl

Lees het volledige Jaarplan Belastingdienst 2024 en de Stand van de uitvoering 2023 op Rijksoverheid.nl. Of bekijk de pagina Stand van de uitvoering op Over Ons.

Vragen over dit artikel?

Bent u journalist? En heeft u vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met een van de persvoorlichters van de Belastingdienst. Bent u niet van de media, maar wilt u wel contact met ons? Ga dan naar contact op maat.

Categorie :

Deel deze pagina