Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Opvolging signalen 2022

In onderstaande grafieken vindt u de voortgang van de opvolging van signalen die zijn opgehaald in 2022.

De status van signalen uit de Stand van de uitvoering worden onderverdeeld aan de hand van de 3 fases van opvolging:

  • Fase 1. Opvolging uitwerken: op deze signalen lopen acties, zijn acties gewenst of is verdere opvolging in afwachting van besluitvorming. Ook signalen waarvoor gewerkt wordt aan het ontwerpen van een oplossing vallen in deze categorie.
  • Fase 2. Opvolging realiseren: voor deze signalen is de oplossing bekend. Het is duidelijk wanneer deze zal worden gerealiseerd en/of geïmplementeerd of dat deze nog op ‘on hold’ staan. En, waar nodig, is voorzien in een handelingsperspectief.
  • Fase 3. Opvolging afgerond: geen verdere opvolging nodig. Dit betekent dat er een oplossing is ontworpen en geïmplementeerd of dat er om motiverende redenen is besloten de huidige werkwijze voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Deel deze pagina