Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Belastingdienst in cijfers:
vennootschapsbelasting

Een bv of nv is belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. Deze lichamen moeten daarom
aangifte vennootschapsbelasting doen. Op deze pagina
vindt u de cijfers over de vennootschapsbelasting.

Aantal belastingplichtigen

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. De Belastingdienst onderscheidt voor belasting over winst lichamen en natuurlijke personen.

Lichamen
Zoals bedrijven en organisaties, zijn ook belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting
Natuurlijke personen
Zoals eenmanszaken, betalen belasting over de winst via
de inkomstenbelasting.

In 2023 waren er 992.000 lichamen belastingplichtig. Dit aantal stijgt al jaren gestaag in verband met het groeiende aantal ondernemingen.

Aantal belastingplichtigen

Gegevens als tabel
2020202120222023
862.410908.010953.630992.330
Aantal belastingplichtigen

Aantal ontvangen aangiften

n 2023 heeft de belastingdienst bijna 900.000 aangiften vennootschapsbelasting ontvangen. Het grootste deel van deze aangiften bestaat uit de aangiften over belastingjaar 2022. Het overige deel betreft de aangiften over eerdere jaren, bijvoorbeeld omdat daarvoor uitstel is verleend.

Aantal ontvangen aangiften

Gegevens als tabel
2020202120222023
751.630809.990829.990897.580
Aantal ontvangen aangiften

Aanslagen en verminderingen

In 2023 zijn er 1,8 miljoen (voorlopige en definitieve) aanslagen en 416.200 verminderingen vastgesteld. De meeste belastingplichtigen die vennootschapsbelasting moeten betalen, ontvingen aan het begin van het jaar 2023 een voorlopige aanslag. Daarnaast worden er aanslagen over belastingjaar 2022 vastgesteld nadat de aangiften zijn verwerkt.

Ook worden er aanslagen over eerdere jaren vastgesteld omdat de behandeling van de aangifte nog niet was afgerond of omdat de belastingplichtige door uitstel later aangifte heeft gedaan. Als er al een definitieve aanslag is verstuurd en het bedrag van de te betalen belasting wordt verlaagd, verstuurt de Belastingdienst een vermindering.

Tip!  Meer informatie

Meer over de vennootschapsbelasting op belastingdienst.nl.

Of ga terug naar Belastingdienst in cijfers.