Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wetenschap en fiscaliteit

Kennisontwikkeling en onderzoek in het fiscale domein zijn belangrijk voor de continuïteit en innovatie van zowel het wetenschappelijk vakgebied als de Belastingdienstorganisatie. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van verbeterde methodiek in toezicht en handhaving. Daarom draagt de Belastingdienst soms financieel bij aan een leerstoel. Of stelt een medewerker ter beschikking voor het doen van onderzoek.

Hierbij staat voorop dat de Belastingdienst het belangrijk vindt dat wetenschappelijk onderzoek onafhankelijk is. En dat onderzoeken zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevante resultaten opleveren.

Soorten onderzoeksplekken

De Belastingdienst:

  • financiert onderzoeksplekken voor wetenschappelijke onderzoekers
  • draagt bij aan bijzondere leerstoelen
  • draagt bij aan de financiering van hoogleraarschap

Een aantal wetenschappers zijn deels voor de universiteit en deels voor de Belastingdienst werkzaam.

Aanstelling en benoeming

De universiteit is verantwoordelijk voor het openstellen van een onderzoeksplek, het opstellen van het profiel, en het werven, selecteren en aanstellen van kandidaten. Bijzonder hoogleraren worden door een onafhankelijke benoemingscommissie geselecteerd, waarna het College van Bestuur van de universiteit de bijzonder hoogleraar benoemt.

Transparant over financiering

Medewerkers van de Belastingdienst die naast hun werkzaamheden voor de Belastingdienst, ook een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek, moeten dit duidelijk kenbaar maken. Als de Belastingdienst onderzoek (mede-)financiert, dient dit te worden vermeld in publicaties en op de website van de instelling waaraan een bijzonder hoogleraar of wetenschappelijk medewerker is verbonden.

Onafhankelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vindt op onafhankelijke wijze plaats. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de wetenschapper zelf. Zowel de Belastingdienst als de universitaire instelling zorgen voor een werkklimaat waarin de wetenschapper zijn onafhankelijke positie kan innemen.

De Belastingdienst heeft geen invloed op en geeft geen sturing aan het verloop van het onderzoek en (bekendmaking van) de resultaten. Soms verbindt de Belastingdienst onderzoeksplekken en leeropdrachten aan bepaalde casuïstiek, die vanuit maatschappelijk oogpunt van belang is. Voor de Belastingdienst is het daarbij van belang dat de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en openbaar toegankelijk zijn.

Zie ook

Deel deze pagina