Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Hoe we vernieuwen

Burgers en bedrijven verwachten een eigentijdse belastingdienst, met een hoog niveau van dienstverlening en toezicht. Om dit te realiseren vernieuwen we. Hoge prioriteit hebben de digitalisering van processen en de inzet van moderne technieken op het gebied van data-analyse en ict. Dat zijn voorwaarden om de dienstverlening en het toezicht op een hoger niveau te brengen.

Kijkend naar de toekomst

De uitdaging voor de Belastingdienst is een hoogwaardige digitale dienstverlening te combineren met een persoonlijke benadering: massaal en digitaal waar het kan, maar kleinschalig en persoonlijk waar het moet.

Bekijk voor onze ambitie het filmpje over de Belastingdienst van de toekomst:

Beheerste aanpak

We pakken de vernieuwing beheerst aan. Want de continuïteit van de processen moet altijd gegarandeerd zijn, zodat iedereen zijn belastingen kan blijven betalen en zijn toeslagen blijven ontvangen.

Randvoorwaarden

We investeren in vier randvoorwaarden voor de vernieuwing.

  1. Personeel: we willen een personeelsbestand dat kwantitatief en kwalitatief passend is. Allereerst met het oog op de continuïteit van ons werk, maar ook met het oog op de vernieuwing. Om dat voor elkaar te krijgen zijn we grootschalig aan het werven. Lees daarover meer op Werken bij de Belastingdienst.
  2. ICT: de vernieuwing van de ICT gaat langzaam. Verreweg de meeste ICT-capaciteit gaat op aan het in de lucht houden van de bestaande systemen en het realiseren van wijzigingen als gevolg van nieuwe wetgeving. De capaciteit voor vernieuwing is daardoor beperkt. Om meer ruimte voor vernieuwing te maken wordt het achterstallig onderhoud aan de systemen aangepakt.
  3. Sturing en beheersing: we willen in control zijn zodat we op basis van data de best mogelijke keuzes in de uitvoering en het toezicht maken. Als we de beschikking hebben over data kunnen we ook de effecten van ons optreden meten en ons over de gemaakte keuzes verantwoorden.
  4. Leiderschap en cultuur: We investeren in onze medewerkers en leidinggevenden. Zodat iedereen zijn bijdrage aan de Belastingdienst wil en kan leveren.

Deel deze pagina