Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Uitgeschreven tekst Routekaart Belastingdienst

Let op!  Je leest nu de uitgeschreven tekst van 1 juni 2022

Deze routekaart wordt regelmatig geactualiseerd. Check altijd of je de laatste versie hebt.

Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 heeft de Belastingdienst verschillende uitvoeringsprocessen opgeschort. Sindsdien zijn deze werkzaamheden stapsgewijs weer hervat. Dit gebeurt in fases, zodat het voor burgers, bedrijven, intermediairs en de Belastingdienst goed te behappen is en we kunnen bijsturen als de corona-ontwikkelingen daarom vragen. Vanwege de aanhoudende coronadreiging en recente kabinetsmaatregelen is de routekaart aangepast. In deze routekaart leest u meer over de nieuwe planning en de uitvoering van de fiscale steunmaatregelen. Daarbij gaan we uit van de kennis die nu – op 1 juni 2022 voorhanden is. Als de coronasituatie daarom vraagt, passen we de routekaart aan.

Tussenkop: Dienstverlening

De volgende processen zijn sinds juli 2021 hervat:
Het bieden van Hulp bij Aangifte per telefoon.
Belastingkantoren open voor publiek.

De belastingkantoren zijn met de versoepelingen van de coronamaatregelen weer geopend voor het brede publiek. Een bezoek aan het belastingkantoor gaat op afspraak, via de Belasting Telefoon.

Het aanbieden van Hulp bij Aangifte op kantoor is hierdoor ook weer mogelijk. De meeste burgers die via de Belastingdienst of maatschappelijk dienstverleners gebruik maken van deze hulp, worden telefonisch geholpen..

Tussenkop: Innen en betalen

De invorderingsprocessen zijn vanaf het 4e kwartaal 2021 hervat:
Verzenden betalingsherinneringen (oktober 2021), aanmaningen (november 2021), een aankondiging (januari 2022) en dwangbevelen (vanaf februari 2022). Dwanginvorderingsmaatregelen worden gedoseerd gestart vanaf april 2022.
Ook wordt vanaf april 2022 de inzet van belastingdeurwaarders voor incassomaatregelen weer stapsgewijs gestart.

Nb. Bovenstaand geldt niet voor ondernemers die gebruik maken van bijzonder uitstel van betaling.

Ontwikkelingen.
Het corona-belastinguitstel voor ondernemers loopt tot met 31 maart 2022. Tot en met deze datum konden ondernemers bijzonder uitstel aanvragen. Ondernemers ontvangen in de komende maanden een overzicht van de opgebouwde schulden en zij lossen deze schuld af vanaf 1 oktober 2022 (looptijd van 60 maanden).

Tussenkop: Uitvoering en toezicht

De volgende processen zijn hervat:

Versturen van informatieverzoeken,

Uitvoeren van kantoortoezicht,

Toezicht op locatie.

De volgende processen zijn hervat:

Versturen van informatieverzoeken,

Uitvoeren van kantoortoezicht,

Toezicht op locatie.

De toepassing van hybride werkvormen zoals 'digitaal toezicht op afstand' en/of 'toezicht op locatie' is maatwerk en behoren beide tot de mogelijkheden.

Ontwikkelingen.
Vanaf 1 juli 2021 is buitentoezicht op locatie hervat. Dat betekent dat met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM een onderzoek geheel of gedeeltelijk op locatie van de ondernemer of fiscaal dienstverlener kan plaatsvinden.

Deel deze pagina