Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Koers voor 2023 uitgezet in Jaarplan Belastingdienst

Nu inspelen op de toekomst, met aandacht voor het behouden van de stabiliteit en continuïteit. Dat is de boodschap van het Jaarplan 2023 van de Belastingdienst, die vandaag door staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Van Rij is verstuurd naar de Tweede Kamer. 

Focus op dienstverlening

Het Jaarplan Belastingdienst 2023 legt voor volgend jaar de focus op het versterken van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Tegelijkertijd staat de Belastingdienst voor verschillende uitdagingen: de uitvoering van uiteenlopende complexe wetten en regels, verouderde IT-systemen en personeelstekorten. De samenkomst van zaken als deze zorgen ervoor dat niet alles tegelijkertijd kan worden uitgevoerd. De komende jaren zal daarom steeds gekeken moeten worden wat meteen moet, en later kan.

Ondanks deze uitdagingen worden veel vraagstukken snel opgepakt. Zo heeft de Belastingdienst het herstel van zaken die niet goed zijn gegaan in het verleden dit jaar snel en voortvarend opgenomen. Denk hierbij aan het rechtsherstel Box3, de informatievoorziening en het tegemoetkomingsbeleid rond de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het contact met ondernemers met coronaschulden.

Staatssecretaris Van Rij: “Dankzij de Belastingdienst worden onze publieke voorzieningen betaald. Voor veel mensen is dat vanzelfsprekend, maar achter het heffen en innen van belastingen zit soms een complexe wereld van regels en systemen. Daar willen we bij helpen. Via extra loketten, het begrijpelijker maken van belastingbrieven en het uitbreiden van de eenvoudigere verkorte aangifte. De collega’s van de Belastingdienst zetten zich dagelijks in voor het verbeteren van de dienstverlening voor burgers en ondernemers en het oplossen van hun vragen en problemen. Ik blijf hier samen met hen aan werken.”

Stand van de uitvoering

De Belastingdienst wil de dienstverlening steeds verbeteren. Daarom haalt de Belastingdienst signalen op van binnen en buiten de organisatie om knelpunten te identificeren en deze op te lossen. Hierover wordt in de meegezonden Stand van de uitvoering gerapporteerd. Mede door deze signalen hebben burgers beter inzicht in de behandeling van hun bezwaar via een statusbalk op MijnBelastingdienst en kunnen digitale formulieren op verzoek thuis worden gestuurd. Bovendien worden ruim 4.300 medewerkers die contact hebben met burgers en ondernemers extra getraind in het herkennen en oplossen van signalen als mensen in de knel dreigen te raken.

Lees het volledige Jaarplan Belastingdienst 2023 op Rijksoverheid.nl
Lees de Stand van de uitvoering 2022 op Rijksoverheid.nl

Lees het persbericht op Rijksoverheid.nl

Categorie :

Deel deze pagina