Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Gevolgen Brexit-deal voor burgers en bedrijven

De overgangsperiode voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie eindigde 1 januari 2021. Nu er een akkoord is, zetten we de belangrijkste fiscale wijzigingen voor burgers en bedrijven op een rij. 


 “We waren als Belastingdienst voorbereid op zowel een no-deal-Brexit als voor het huidige gesloten akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU)", vertelt programmanager Boudewijn Ligthart. "De Belastingdienst was tijdens deze voorbereidingen bewust terughoudend in de communicatie. We wilden de onderhandelingen op nationaal en Europees niveau niet verstoren. Toen er eind december een akkoord lag, hebben we meteen de informatie op onze website aangepast.”

Hieronder staan de belangrijkste fiscale wijzigingen op een rij:

Handelstarieven

In het akkoord zijn op het gebied van belastingen en toeslagen geen bijzondere afspraken gemaakt. Het VK heeft de EU verlaten en wordt daarmee een zogenaamd ‘derde land’. Dit heeft gevolgen voor Belastingen en Toeslagen.

Toeslagen

Voor burgers uit het VK die voor 31 december 2020 al in Nederland woonden en werkten, geldt een overgangsperiode. Voor 1 juli 2021 dienen toeslagen in Nederland geregeld te zijn.

Loon- en inkomstenbelasting

Voor sommige belastingplichtigen uit het VK veranderen ook de regels voor het betalen van loon- en inkomstenbelasting.

Premieheffing volks-, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet

Voor burgers uit het VK die op 31 december 2020 al in Nederland woonden, werkten of studeerden, geldt overgangsrecht.  Zij blijven vallen onder de Europese Verordeningen inzake sociale zekerheid. Burgers uit het VK die op of na 1 januari 2021 voor het eerst in Nederland komen werken of studeren, vallen onder de sociale zekerheid regels van het akkoord.

Omzetbelasting

Vanaf 1 januari moeten Nederlandse ondernemers bij de Douane aan de Nederlandse grens btw betalen over import vanuit het VK. De meeste ondernemers die veel goederen importeren uit het VK  hebben een vergunning artikel 23 OB. Daardoor mogen zij de btw achteraf betalen bij de reguliere OB-aangifte.

Douanegebied

Noord-Ierland blijft onderdeel van het douanegebied van de EU.  Er gelden geen douaneformaliteiten en procedures voor goederenvervoer tussen de EU en Noord-Ierland. Meer informatie staat in de meest gestelde vragen over Brexit en Douane.

Zie ook

Deel deze pagina