Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Bouwen aan vertrouwen in 2022 centraal bij Belastingdienst

Bouwen aan het vertrouwen van burgers en ondernemers, dat is de rode draad in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2022. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat de Belastingdienst problemen en knelpunten vroegtijdig signaleert en zorgt voor praktische oplossingen die mensen verder helpen. Met het Jaarplan 2022 en de eerste Stand van de Uitvoering zet de Belastingdienst hiervoor een belangrijke stap.

Staatssecretaris van Rij: "De Belastingdienst is verantwoordelijk voor ruim 300 miljard euro per jaar aan belastingen en premies volksverzekeringen. Vertrouwen van burgers en ondernemers in de organisatie is daarbij cruciaal. Dat realiseren medewerkers van de Belastingdienst zich als geen ander. Daarom zorgen we dat burgers en ondernemers meer hulp op maat krijgen en dat ze nadrukkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van betere dienstverlening, bijvoorbeeld via burgerpanels."

Cover van het Jaarplan 2022 van de Belastingdienst

Signalen serieus nemen

Om te kunnen bouwen aan vertrouwen is het belangrijk om signalen van binnen en buiten de Belastingdienst serieus te nemen, zodat die kunnen bijdragen aan verbeteringen voor burgers en ondernemers. De Stand van de Uitvoering zet deze signalen ongefilterd op een rij: het gaat om signalen vanuit de Belastingdienst en om signalen over de dienstverlening en uitvoering van wetten en regels.

Ambtshalve aanslag

De Belastingdienst is al gestart met het oppakken van signalen. Zo wordt bijvoorbeeld het ambtshalve aanslagproces verbeterd. Dat proces wordt gestart als een belastingplichtige na meerdere herinneringen geen aangifte inkomstenbelasting doet.

De Belastingdienst schat dan op basis van beschikbare gegevens hoeveel belasting betaald moet worden en legt een aanslag op. Er waren signalen dat dit proces voor een aantal mensen hard uitpakt. Daarom wordt dit proces op verschillende manieren verbeterd. Zo zoekt de Belastingdienst bij dreigend aangifteverzuim sinds 2021 vroegtijdig contact met mensen om hulp te bieden. Ook onderzoekt de Belastingdienst hoe meer maatwerk kan worden toegepast bij het opleggen van boetes.

Meer persoonlijke hulp

Signalen uit de praktijk worden ook gebruikt voor het Jaarplan van de Belastingdienst. In 2022 verbetert de dienst zijn dienstverlening voor burgers en ondernemers op verschillende manieren.

  • Burgers krijgen advies op maat bij 10 steunpunten, die recent in heel Nederland zijn geopend. Daarnaast wordt het aantal baliemedewerkers uitgebreid. Doel is om in 2024 250.000 mensen persoonlijk te helpen: 5 keer meer dan vóór de coronapandemie.
  • Ook wordt het Stella-team verder versterkt. Dat is het speciale team van de Belastingdienst dat mensen helpt die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen.
  • De Belastingdienst gaat mogelijke betalingsproblemen vroeg signaleren om te voorkomen dat mensen in problemen raken. Medewerkers krijgen een training om dergelijke situaties snel te herkennen. En de Belastingdienst gaat uit eigen initiatief mensen bellen als zij geen belastingaangifte hebben gedaan, om hulp te bieden.
  • Om ondernemers te ondersteunen vereenvoudigt de Belastingdienst de administratieve lasten en worden verschillende digitale hulpmiddelen aangeboden.

Processen verder op orde brengen

Om verbeteringen en ambities uit het Jaarplan te kunnen oppakken moet de Belastingdienst zijn processen op orde hebben en voldoen aan wet- en regelgeving. En het verouderde ict-landschap moet worden gemoderniseerd. Ook daar werkt de Belastingdienst in 2022 verder aan.

Onder andere door het terugbrengen van het achterstallig onderhoud aan ict en het verbeteren van de informatiehuishouding. Zo werkt de Belastingdienst aan een digitaal vorderingenoverzicht, waar in de zomer van 2021 al een prototype van is getest. Daarnaast kunnen burgers en bedrijven in 2022 steeds meer documenten zien in de portalen van de Belastingdienst en meer formulieren worden gedigitaliseerd.

Meer informatie

Categorie :

Deel deze pagina