Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingplan 2024: noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel

Vandaag is het Belastingplan aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet neemt maatregelen om de koopkracht van burgers te ondersteunen en armoede te bestrijden. Andere maatregelen zijn bedoeld om het belastingstelsel beter en eenvoudiger te maken. Verder neemt het kabinet maatregelen om de klimaatdoelen te halen.

Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag biedt het koffertje aan aan de Tweede Kamer

Het kabinet betaalt de extra uitgaven deels uit meevallers in 2024. Daarnaast neemt het kabinet maatregelen om de belastinginkomsten op peil te houden. Staatssecretaris Van Rij: “Belastinggeld innen is noodzakelijk, zodat we als overheid uitgaven kunnen doen. Voor onderwijs, voor infrastructuur en voor veiligheid. Ook gaan we door met het beter en eenvoudiger maken van het belastingstelsel voor burgers, ondernemers en de uitvoerende instanties.”

Hoe gaat het nu verder?

De komende maanden wordt het Belastingplan 2024 behandeld in het parlement. De Tweede Kamer kan nog wijzigingen voorstellen op het Belastingplan 2024. Na akkoord van de Tweede Kamer gaat het naar de Eerste Kamer. Zij stemmen half december over het Belastingplan 2024. De nieuwe wetgeving wordt eind december gepubliceerd in het Staatsblad.

Koopkracht en armoedebestrijding

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de knel komen. Daarom neemt het kabinet verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen met een minimuminkomen elke maand meer overhouden. Zo gaat bijvoorbeeld de arbeidskorting met 115 euro omhoog.

Mensen met een hoger inkomen gaan in 2024 iets meer inkomstenbelasting betalen. Toch gaan ook zij er volgend jaar in koopkracht op vooruit.

Reiskostenvergoeding omhoog

De onbelaste reiskostenvergoeding die werkgevers aan werknemers kunnen geven, gaat omhoog van 21 naar 23 cent per kilometer. Verder kunnen werkgevers makkelijker OV-abonnementen geven aan werknemers. Er hoeft geen belasting betaald te worden als de werknemer de OV-kaart voor zakelijke reizen gebruikt.

Belasting op inkomen uit sparen en beleggen

Het nieuwe box 3-stelsel (de belasting op inkomsten uit sparen en beleggen) wordt niet ingevoerd in 2026, maar in 2027. Dat is voor het kabinet een tegenvaller in de belastinginkomsten. Om deze tegenvaller op te vangen, neemt het kabinet een paar maatregelen. Het deel van het vermogen waarover in box 3 geen belasting betaald hoeft te worden, wordt volgend jaar niet geïndexeerd (verhoogd). Het blijft € 57.000. Ook gaat de belasting in box 3 in 2024 omhoog van 32% naar 34%. Dat is een jaar eerder dan gepland was.

Sigaretten en shag worden duurder

De accijnzen op sigaretten en shag gaan omhoog. Hierdoor kost een pakje sigaretten (20 stuks) vanaf 1 april 2024 gemiddeld €10,70 en een pakje shag (50 gram) €24,14 inclusief btw. Hiermee wil het kabinet niet alleen extra belastinginkomsten innen, maar ook een gezonde levensstijl stimuleren.

MKB-winstvrijstelling omlaag

De MKB-winstvrijstelling voor ondernemers gaat van 14% naar 12,7%. Hierdoor wordt het verschil in fiscale behandeling van werknemers en ondernemers kleiner.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) blijft bestaan

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voorkomt dat bij een bedrijfsoverdracht het voortbestaan van een bedrijf in gevaar komt, omdat er schenk- of erfbelasting moet worden betaald. De BOR blijft bestaan, maar het kabinet neemt wel maatregelen om de regeling robuuster en eenvoudiger te maken.

Hoe komt het Belastingplan tot stand?

Lees op Rijksoverheid.nl hoe het Belastingplan van A tot Z tot stand is gekomen.

Motorrijtuigenbelasting kampeerauto’s verandert

Nu betalen mensen met een kampeerauto een kwart van de belasting die mensen met een personenauto betalen. In de toekomst gaan ze de helft betalen, ook omdat kampeerauto’s relatief meer CO2 uitstoten.

Maatregelen die goed zijn voor het klimaat

Afgelopen voorjaar heeft het kabinet met het klimaatpakket een aantal fiscale vergroeningsmaatregelen aangekondigd. Stilstand op klimaatgebied kunnen we ons niet veroorloven, vindt het kabinet. Daarom worden verschillende maatregelen nu ingevoerd. Het gaat ondermeer om afspraken die voortkomen uit het convenant van het kabinet met de glastuinbouwsector.  

Het kabinet moedigt duurzame investeringen door ondernemers aan en maakt daarom meer geld vrij voor de energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk.

Lees het hele Belastingplan op Rijksoverheid.nl

Deel deze pagina