Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Belastingplan 2022

De minister van Financiën heeft de Rijksbegroting 2022, inclusief de Miljoenennota, aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de stukken die de Tweede Kamer krijgt, zit ook het nieuwe Belastingplan.

Het Belastingplan bevat verschillende (fiscale) maatregelen, bijvoorbeeld: over het stimuleren van elektrische auto’s, een thuiswerkvergoeding voor de onkosten die werknemers maken als ze thuis werken, en de regels voor de aftrek van hypotheekrente. Het Belastingplan 2022 wordt de komende maanden behandeld in het parlement.

Uitvoerbare plannen
De Belastingdienst is in een vroeg stadium betrokken bij het Belastingplan. Zo toetst de Belastingdienst de voorstellen op uitvoerbaarheid. Wat betekenen de nieuwe regels voor burgers en bedrijven? En wat betekenen ze voor de werkzaamheden van de Belastingdienst? Alle consequenties van de voorstellen worden zo goed mogelijk in beeld gebracht. De resultaten van deze uitvoeringstoetsen gaan naar het kabinet, de Raad van State en het parlement. Na Prinsjesdag starten de voorbereidingen om het Belastingplan uit te voeren. De meeste maatregelen gaan al in op 1 januari 2022.

Hieronder staan verschillende voorstellen uit het Belastingplan 2022. Op Rijksoverheid.nl is uitgebreide informatie over het Belastingplan te vinden.

Stimulering verkoop emissievrije auto’s

De verkoop van emissievrije personenauto’s (EV’s) gaat beter dan verwacht. Het kabinet blijft ook in 2022 de verkoop van EV’s stimuleren. De stimulering richt zich daarbij meer op de particuliere markt.

  • Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke EV wordt afgebouwd zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2022 is de korting 6% en daarmee komt de bijtelling op 16% (normaal tarief is 22%).
  • De catalogusprijs waarvoor de korting geldt, wordt verlaagd van € 40.000 naar € 35.000 in 2022 en naar € 30.000 vanaf 2023.
  • De subsidieregeling voor emissievrije bestelauto's en particuliere emissievrije personenauto's wordt verhoogd (de precieze invulling van de hoogte van de subsidiebedragen wordt nog uitgewerkt).

Aanpassing bpm-tabel autobelastingen

De CO₂-uitstoot bepaalt de hoogte van het bedrag aan Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen (bpm). Auto's die meer CO₂ uitstoten, moeten meer bpm betalen. Nieuwe auto’s worden gelukkig steeds milieuvriendelijker door technologische ontwikkelingen. Dit betekent echter dat er steeds minder bpm wordt betaald. Deze belastinginkomsten zijn wel belangrijk voor overheidsuitgaven, daarom wordt de bpm-tabel aangepast voor 2022 tot en met 2025. De tabel geldt voor 2022 voor auto’s die rijden op diesel of benzine. Voor emissievrije auto’s geldt een bpm-vrijstelling tot en met 2024.

Thuiswerkkostenvergoeding

Thuiswerken is door de coronacrisis gebruikelijker geworden. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om deels thuis te blijven werken, ook als dat door corona niet meer noodzakelijk is. Thuiswerken betekent extra kosten voor de werknemer, bijvoorbeeld: voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier. Per 1 januari 2022 kunnen werkgevers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag.

Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon, kan de werkgever via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling vergoeden.

Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 cent per kilometer.

Inkomensonafhankelijke combinatiekorting omlaag

De maximale Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt verlaagd met € 318 per jaar, omdat ouders vanaf 2 augustus 2022 hun salaris krijgen doorbetaald gedurende 9 weken van het ouderschapsverlof. Deze verlaging is nadelig voor ouders die inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) ontvangen, en meer dan € 27.350 verdienen.

Wijzigingen eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt op 3 onderdelen aangepast op 1 januari 2022. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Deze wijzigingen voorkomen onbedoelde beperkingen van renteaftrek in partnersituaties. De veranderingen gaan over: de bijleenregeling, de aflossingsstand en de bestaande eigenwoningschuld.

Overdrachtsbelasting houdt rekening met onvoorziene omstandigheden

Sinds 1 januari 2021 betalen kopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting (ovb) bij aankoop van hun eerste woning. Kopers vanaf 35 jaar die zelf wonen in de gekochte woning betalen 2%. Kopers die niet zelf in de woning wonen, betalen 8%. Om de startersvrijstelling of het lage tarief (2%) toe te passen, moeten kopers de woning langdurig als hoofdverblijf gebruiken. Soms lukt dit niet, bijvoorbeeld bij scheiding of overlijden. De huidige regeling houdt rekening met deze onvoorziene omstandigheden, na overdracht bij de notaris. De kopers betalen dan niet alsnog het algemene tarief van 8%. De startersvrijstelling of het lage tarief blijft in stand. Vanaf 1 januari 2022 geldt dat kopers bij onvoorziene omstandigheden na de koop maar vóór de overdracht, evenmin automatisch het hoge tarief betalen.

In meer situaties behoud van huurtoeslag


Vanaf 1 januari 2022 versoepelt het kabinet twee voorwaarden die huurders recht geven op huurtoeslag. Met deze versoepelingen houden of krijgen meer huurders huurtoeslag.
De voorwaarde dat minderjarige kinderen een verblijfsvergunning moeten hebben vervalt.
Ook geldt vanaf 1 januari 2022 dat huurders opnieuw in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen daalt, en als er wel ooit recht op huurtoeslag heeft bestaan op de betreffende woning.

Deel deze pagina

Op deze pagina