Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingdienst trekt ruim 1.200 medewerkers Banenafspraak aan

De Rijksoverheid had in 2023 als doel om 5.591 medewerkers uit de doelgroep van de Banenafspraak in dienst te nemen. Dit jaar heeft de Belastingdienst er hiervan al 1.210 ingevuld. En heeft daarmee aan het quotum voldaan dat rijksbreed is afgesproken voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Het werven en selecteren van mensen uit deze doelgroep gaat door.

De aanpak van de Belastingdienst is erop ingericht om medewerkers Banenafspraak (MBA) zo goed mogelijk op weg te helpen. Dit door een intensieve begeleiding en opleiding met oog voor ieders individuele talenten. Dit gebeurt in teams van TalentWerkt!, een nieuwe afdeling van de Belastingdienst. Deze teams bestaan uit 15 tot 20  medewerkers, waaronder een werkbegeleider, een jobcoach en een teamleider. Liduine Frequin, een van de 3 afdelingshoofden van TalentWerkt!: “De focus ligt op het kijken naar talenten van een ieder en niet naar de beperkingen.”

Ruimte om te ontwikkelen

Wat is de banenafspraak?

Het Kabinet en werkgevers spraken af om samen 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit moet uiterlijk in 2026 in orde zijn. Onder de doelgroep vallen mensen in de Wajong, met een ID-baan (banen die via een oude regeling tot stand zijn gekomen), met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) of baan en mensen die onder de Participatiewet vallen. De wetgeving bestaat al bijna meer dan 10 jaar binnen de Rijksoverheid. De Banenafspraak is een wettelijke regeling, waaraan ook het Rijk zich dient te houden.

De takenpakketten voor de MBA'ers komen uit het  primaire proces en worden in overleg met de diverse directies bepaald. Liduine: “Omdat medewerkers zichzelf kunnen zijn en de ruimte en ondersteuning krijgen om zich in het werk te ontwikkelen, groeit hun zelfvertrouwen enorm.”

De instroom gebeurt veelal via de volgende kanalen:

  • reguliere vacatures
  • aparte programma’s bij specifieke onderdelen van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen
  • open sollicitaties
  • TalentWerkt!

Werken in het primaire proces

De afdeling TalentWerkt! is een nieuwe afdeling verspreid over 15  locaties in het land. TalentWerkt! werft de medewerkers Banenafspraak en begeleidt,  ondersteunt en leidt de medewerkers op met als doel: dat zij door kunnen stromen binnen de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.

Barbara Aerssens, afdelingshoofd TalentWerkt! regio Randstad: “Dat biedt flexibele capaciteit voor de primaire processen van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.” Het afdelingshoofd is van mening dat TalentWerkt! bijdraagt aan een wendbare en toekomstbestendige Belastingdienst, waar gemotiveerde en vitale medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en zich welkom voelen.”

Ertaç Konyali, afdelingshoofd TalentWerkt! regio Zuid, is tevreden: “Het is goed om te zien dat deze vernieuwende en slagvaardige aanpak werkt. Ik kan deze methode van harte aanbevelen. Wel is het belangrijk om gezamenlijk aandacht te blijven besteden aan het in- en doorstromen van de doelgroep MBA in de primaire processen bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.”

Tip!  Meer weten over de aanpak van TalentWerkt! of een afspraak maken?

Mail dan naar: TalentWerkt@belastingdienst.nl

Vragen over dit artikel?

Bent u journalist? En heeft u vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met een van de persvoorlichters van de Belastingdienst. Bent u niet van de media, maar wilt u wel contact met ons? Ga dan naar contact op maat.

Categorie :

Deel deze pagina