Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingdienst en Toeslagen doen oproep aan informateur

De toegangspoort van het binnenhof

FORMATIE - De top van de Belastingdienst en Toeslagen bieden vandaag samen met de medezeggenschap en bonden een brief aan de informateur aan. Daarin doen zij een oproep aan de formerende partijen om in de nieuwe kabinetsperiode samen te bouwen aan de organisatie. In de brief geven zij aan wat er nodig is om tot een betere dienst te komen.

De brief begint met de erkenning dat er veel zaken fout gegaan zijn en dat het vertrouwen hierdoor is geschaad. Er wordt hard gewerkt om dat vertrouwen terug te verdienen. De ambtelijke en politieke top wijst op het feit dat de dienst elke werkdag gemiddeld € 1 miljard euro int om wegen, scholen en gezondheidszorg mee te betalen.

Jaarlijks krijgen 8,3 miljoen mensen en bedrijven een uitnodiging om een vooraf ingevulde aangifte te doen. Toeslagen betaalt iedere maand toeslagen uit aan 6 miljoen huishoudens. De Belastingtelefoon handelde in 2020 10 miljoen telefoontjes af en 250.000 ondernemers kregen tijdens de coronacrisis in korte tijd uitstel van betaling.

Ambities en inspanning medewerkers

De ondertekenaars spreken hun ambitie uit: “We willen een organisatie zijn die handelt vanuit dienstbaarheid en écht luistert naar de samenleving.” En, zo schrijven de ondertekenaars: “Dat echte luisteren gebeurt door onze betrokken specialisten die keuzes maken vanuit vakmanschap en daarbij oog houden voor het individu.

Zij willen werken in dienst van de samenleving. En zij willen gehoord worden als zij proberen te voorkomen dat burgers klem komen te zitten tussen de balie en het beleid.”

Dat echte luisteren gebeurt door onze betrokken specialisten die keuzes maken vanuit vakmanschap en daarbij oog houden voor het individu

“Daarnaast leggen we onze oren te luister voor wat er speelt in de maatschappij door bij complexe regelgeving steeds ook rekening te houden met het zogenoemde doenvermogen. Burgers moeten immers niet alleen de wet kennen, maar er ook naar kunnen handelen.”

Samenwerking

Om die ambitie waar te maken is samenwerking nodig met “al die mensen en instanties die mede bepalen hoe wij ons werk moeten doen of die ons erop attenderen als het mis dreigt te gaan. We hebben hulp nodig van de politiek en de rechtspraak, de brancheorganisaties, de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman,” zo staat te lezen. “Maar op dit moment bovenal van de formerende partijen die met een nieuw regeerakkoord het beleid voor de komende jaren bepalen.”

Wat is hiervoor nodig?

In de brief wordt aangegeven wat er nodig is van de regeringspartijen om de genoemde ambities waar te maken. Dit sluit goed aan bij de brief van de secretarissen-generaal aan de informateur en bij de conclusies uit het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)
Wat er nodig is:

  1. Tijd, ruimte, heldere doelen en prioriteiten om te komen tot duurzame oplossingen en goede uitvoering.
  2. Kennis van de praktijk. De uitvoering moet onderdeel zijn van het politieke proces.
  3. Stabiele financiering en voldoende personeel voor ICT en realisatie van de politiek en maatschappelijke wensen.
  4. Flexibiliteit zodat regels aangepast kunnen worden als ze niet blijken te werken en er uitzonderingen mogelijk zijn als regels onevenredig uitpakken.
  5. Begrip dat Belastingdienst en Toeslagen niet alles kunnen oplossen. Het begint, bij de politiek die uitvoerbaar beleid maakt waarin de menselijke maat is meegenomen.
  6. Zeggenschap zodat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. “We staan voor onze medewerkers en vragen om respect. Ze hebben tijd en ruimte nodig om de juiste keuzes te maken, hun vakmanschap uit te oefenen en zich trots te mogen voelen om bij de Belastingdienst en Toeslagen te werken.”

De oproep eindigt met het vragen voor begrip voor het feit dat de Belastingdienst en Toeslagen niet alles kunnen oplossen en de vraag aan de politiek om uitvoerbaar beleid te maken waarin de menselijke maat is meegenomen.

Meer informatie

Lees de volledige brief aan de informateur.

Categorie :

Deel deze pagina