Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Belastingdienst aanjager internationaal overleg grensoverschrijdende fiscale constructies

Nederland wil bij de aanpak van belastingontwijking internationaal zo optimaal mogelijk samenwerken. Daarom organiseerde de Belastingdienst deze week een internationale online conferentie over de Europese Richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR/DAC6).  Vanaf 1 januari moeten intermediairs en belastingplichtigen  potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden. Een belangrijke stap om belastingontwijking te voorkomen.

EU-landen hebben deze meldingsplicht opgenomen in hun nationale wetgeving. In Nederland gaat de meldingsplicht vanaf 1 januari 2021 in. Potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies moeten dan,  met terugwerkende kracht tot 25 juni 2018,  worden gemeld.

Helderheid

Nederland wil voorkomen dat lidstaten de Europese richtlijn MDR/DAC6 allemaal nét anders interpreteren. Daarom is het belangrijk dat de EU-lidstaten samen praten over welke constructies  wél en welke constructies niet vallen onder deze meldingsplicht. Dit is belangrijk voor het toezicht en dit brengt helderheid voor intermediairs en belastingplichtigen.

Daarom organiseerde het MDR-team van de Belastingdienst een 3-daagse digitale conferentie voor alle lidstaten en de Europese Commissie.  Meer dan 70 deelnemers van fiscale autoriteiten afkomstig uit 26 EU-landen, en leden van de Europese Commissie  wisselden hun kennis en ervaring uit over de MDR/DAC6.  Onder meer de begrippen intermediair, omzetting van inkomen, standaarddocumenten en standaardconstructies. Zo is aan de hand van casussen onderzocht wie de landen als intermediair zien.

Kopgroep

Na afloop concludeerden de deelnemers dat er op een aantal onderdelen verschillende interpretaties van de richtlijn zijn. Ook wilden ze graag samenwerken.  Daarom start het Nederlandse MDR-team, samen met de Europese Commissie en een aantal lidstaten, een kopgroep. Deze coördineert vervolgstappen die moeten  zorgen voor een  verdere verduidelijking van de richtlijnen.

Meer informatie

Deel deze pagina