Go directly to content
Naar de homepage

Wetenschappers monitoren digitalisering berichtenverkeer

26 oktober 2015 09:58

Digitalisering berichtenverkeer

De Universiteit Twente (UT) en de Belastingdienst hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over monitoren van het gebruik van Elektronisch Berichtenverkeer (EBV).

De Belastingdienst wil het berichtenverkeer geleidelijk aan digitaliseren omdat dit veiliger, praktischer, goedkoper en sneller is. Daarom is ze een campagne begonnen om burgers te stimuleren de Berichtenbox op MijnOverheid te activeren en te gebruiken.

Berichten per post en digitaal

Voor iedere papieren berichtenstroom die volledig overgaat naar digitaal hanteert de Belastingdienst een gewenningsperiode van twee jaar. In deze periode worden berichten zowel per post bezorgd als digitaal in de Berichtenbox op MijnOverheid.

Monitoring en advies door UT

Online communicatie vraagt van de burger andere vaardigheden dan papieren correspondentie. Om er voor te zorgen dat de invoering van de digitale correspondentie goed verloopt, heeft de Belastingdienst de Universiteit Twente ingeschakeld als onafhankelijke deskundige partij om de  invoering van de Berichtenbox te monitoren vanuit het perspectief van de burger.

Het Center for e-Government Studies van de universiteit onderzoekt de komende 2 jaar bijvoorbeeld of er bij de invoering voldoende rekening wordt gehouden met belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die geen internet gebruiken. Ook zal de universiteit adviseren over bekendheid , (vertrouwen in) gebruik en waardering van burgers van de Berichtenbox.

Ondersteuning burgers

96% van de Belastingplichtigen doet nu al digitaal aangifte. Mensen die zich niet redden met het digitaal zakendoen met de Belastingdienst kunnen terecht bij de balie op een belastingkantoor. De Belastingdienst werkt daarnaast samen met externe partijen zoals maatschappelijk dienstverleners om mensen te helpen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatie. Lees meer bij het thema Ondersteuning burgers.

De digitalisering van het berichtenverkeer is onderdeel van de modernisering van de Belastingdienst.

Meer informatie