Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Voortgang herijking veranderprogramma

7 juli 2017 22:14

Medewerkers werken aan de voortgang herijking investeringsprogrammaDe Belastingdienst werkt sinds januari aan de herijking van zijn veranderprogramma. Het resultaat wordt in september bekend. Hierover informeerde staatsecretaris Wiebes vandaag de Tweede Kamer. In zijn brief gaat hij ook in op de aanbevelingen van de onderzoeken van de Commissie Onderzoek Belastingdienst en het Bureau ICT-toetsing.

Directeur-generaal Belastingdienst Jaap Uijlenbroek: “We hebben met de inbreng van heel veel medewerkers uit de organisatie een gedegen en praktisch plan gemaakt om onze processen te verbeteren. In een aantal gevallen kunnen we al beginnen met de uitvoering en we gaan intussen door met de verdere voorbereiding en uitwerking. Na de zomer kan dan vol ingezet worden op de uitvoering van de plannen”.

Aan de slag met aanbevelingen

De Commissie Onderzoek Belastingdienst kwam eind januari met de resultaten van haar onderzoek. In dezelfde periode deed Bureau ICT-toetsing onderzoek naar de Investeringsagenda. De resultaten en heldere aanbevelingen zijn overgenomen en de Belastingdienst is er mee aan de slag gegaan. Diverse zaken zijn opgepakt zoals een gedegen toetsing van het programma door checks & balances en verbinding met en draagvlak van medewerkers.

Herijking vordert

Binnen de Belastingdienst werkt men hard aan het op zo’n kort mogelijke termijn doorvoeren van verbeteringen die voortvloeien uit de genoemde onderzoeken. De herijking van het veranderprogramma richt zich in eerste instantie op het verbeteren van zes zogeheten primaire processen: inkomensheffing, omzetbelasting, boekenonderzoeken, inning, bezwaar en autobelastingen.

Verbeterideeën van medewerkers

Door het hele land hield de Belastingdienst bijeenkomsten met medewerkers om hen uit te nodigen met verbeterideeën te komen op deze zes processen. De oogst: duizenden ideeën. Deze zijn vervolgens uitgewerkt en geanalyseerd. De ideeën krijgen hun weerslag in de herijking van het programma die de komende tijd uitgebreid wordt getoetst.

Toekomstbestendig

De Belastingdienst herijkt zijn ingrijpend meerjarig veranderprogramma omdat de doelen niet in het beoogde tempo werden gehaald. De doelen zelf staan nog steeds overeind: goedkoper, beter en meer in control wat de Belastingdienst toekomstbestendig maakt. Moderne interactie met burgers en bedrijven en intelligent gebruik van data staan daarbij centraal. Het gaat om een jarenlange verbouwing, die de gehele organisatie raakt.

Uitvoering

Op 8 juni 2017 had de staatssecretaris al in het Algemeen overleg Financiën aangegeven dat kwaliteit boven snelheid gaat. De latere aanbieding brengt voor de uitvoering van de plannen voor de Belastingdienst geen gevolgen met zich mee. De Belastingdienst doet zijn werk, presteert en boekt goede resultaten bij onder andere de aangifte inkomstenbelasting 2016.

Zie ook