1 juni 2017

auto

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen over de btw bij het privégebruik van de auto (PGA). Deze zaken zijn niet individueel afgehandeld, maar zijn aangewezen als massaal bezwaar. Na uitspraken van de Hoge Raad, heeft de Belastingdienst een collectieve uitspraak gedaan op alle bezwaren.

Op één punt zijn de ondernemers die bezwaar hebben gemaakt in het gelijk gesteld. Ondernemers die bezwaar hebben gemaakt, krijgen nu de gelegenheid om binnen zes weken aannemelijk te maken dat de bijtelling van het forfait voor hen te hoog uitvalt.

De Hoge Raad deed op 21 april uitspraak in vier procedures. De Belastingdienst werd daarin op veel rechtsvragen in het gelijk gesteld. De Hoge Raad laat de huidige regeling PGA grotendeels in stand. De meeste bezwaarschriften zijn daarmee afgehandeld. De bezwaren over de heffing van btw voor het privégebruik van de auto van de zaak zijn namelijk eerder aangewezen als massaal bezwaar.

Collectieve uitspraak

Die aanwijzing is gedaan omdat bij een groot aantal bezwaarschriften dezelfde rechtsvragen spelen. Daarom is de procedure massaal bezwaar zowel voor de Belastingdienst als de indieners van de bezwaarschriften efficiënt. De bezwaarschriften zijn niet individueel behandeld, maar de Belastingdienst heeft op deze bezwaarschriften beslist door middel van de collectieve uitspraak. Deze uitspraak is gepubliceerd in de Staatscourant. Massaal afdoen heeft geen effect op de uitkomst. Tegen deze collectieve uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Als de bezwaarschriften ook andere onderwerpen dan privégebruik auto bevatten, worden zij op die punten nog wel individueel behandeld.

Aannemelijk maken zonder kilometeradministratie

Wel bepaalde de Hoge Raad dat ondernemers ook op een andere manier dan met een kilometeradministratie aannemelijk kunnen maken dat de btw-heffing voor hen te hoog uitvalt.

Voorheen stelde de Belastingdienst namelijk dat er twee mogelijkheden zijn om de verhouding tussen privégebruik en zakelijk gebruik van de auto te berekenen: met een kilometeradministratie of door toepassing van het forfait. De Hoge Raad geeft daarmee nog een mogelijkheid: aannemelijk maken op een andere manier.

De Belastingdienst stelt ondernemers die bezwaar hebben gemaakt daarom nu in de gelegenheid vóór 15 juli 2017 aannemelijk te maken dat de bijtelling van het forfait voor hen te hoog uitvalt. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de ’Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw’, die staat op belastingdienst.nl/ondernemers. Daarin wordt ook toegelicht welke handvatten en beperkingen de Hoge Raad heeft gegeven om de omvang van het privégebruik aannemelijk te maken. De inspecteur zal binnen zes maanden na de collectieve uitspraak besluiten de teruggaaf al of niet te verlenen.

Zie ook