Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Veranderprogramma Belastingdienst krijgt verbeterde basis

19 september 2017 15:17

Het veranderprogramma ‘Investeringsagenda’ van de Belastingdienst is herijkt. Met deze vernieuwde basis wordt het meerjarig programma, gestart in 2015, ingedeeld in beheersbare deelprojecten. Ook zijn er betere waarborgen over de voortgang. De herijking is gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Het meerjarig veranderprogramma is noodzakelijk om de processen bij de Belastingdienst goedkoper en beter beheersbaar te maken. De oorspronkelijke Investeringsagenda was echter te breed opgezet voor de Belastingdienst en kende bovendien een tempo dat de organisatie oversteeg. In de eerste 2 jaar van het programma zijn er wezenlijke vorderingen geboekt én tegelijkertijd belangrijke lessen geleerd.

Draagvlak

Tijdens de herijking hebben medewerkers van de Belastingdienst de 6 processen met de grootste verbetermogelijkheden opnieuw bekeken: inkomensheffing, omzetbelasting, boekenonderzoeken, inning, bezwaar en autobelastingen. Zij zochten vanuit hun eigen werkpraktijk en ervaring naar mogelijkheden om de kosten te verlagen, het nalevingstekort te verkleinen en/of de interactie met de belastingbetaler te verbeteren. Duizenden medewerkers hebben in totaal 4.000 verbetervoorstellen ingediend. De uitkomsten zijn getoetst.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een realistisch, robuuster en verder uitgewerkt veranderprogramma. Het vernieuwde programma zal de Belastingdienst efficiënter en effectiever maken en de interactie met de belastingbetaler verder moderniseren.

Buffer van €75 miljoen voor continuïteit in 2018

Het Kabinet heeft uitgesproken dat de continuïteit van de Belastingdienst altijd zal worden geborgd. In de begroting van 2018 wordt alvast een bedrag van €75 miljoen gereserveerd, vooral om de continuïteit van het veranderprogramma te waarborgen, voor zover en waar nodig dat nodig zou blijken.

Zie ook