Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Belastingdienst helpt ouders via kinderopvangorganisaties

24 oktober 2017 10:18

Ouders waarvan kinderen naar een peuterspeelzaal gaan, kunnen vanaf 1 januari 2018 recht krijgen op kinderopvangtoeslag. Belastingdienst/Toeslagen zet zich in om ouders te helpen om de toeslag te krijgen waar ze recht op hebben. Dat gebeurt onder andere via organisaties die direct contact hebben met ouders. Op 19 oktober praatte Belastingdienst/Toeslagen deze organisaties bij in Amsterdam.

Vanaf 1 januari 2018 gelden dezelfde eisen voor kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen. De gemeente Amsterdam hield op 19 oktober 2017 een bijeenkomst om vertegenwoordigers van peuterspeelzalen én intermediairs te informeren over de gevolgen daarvan. Doel was om alle ‘helpers’ van de ouders voor te bereiden, zodat zij vanaf 1 november ouders kunnen bijstaan met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Belastingdienst/Toeslagen was uitgenodigd om de aanwezigen te adviseren.

Volgens de gemeente zijn er in Amsterdam 3.000 ouders die extra hulp nodig hebben bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld omdat zij laagopgeleid of laaggeletterd zijn. Landelijk komen zo’n 30.000 extra ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Informeren en helpen

Om alle ouders te bereiken, werkt Belastingdienst/Toeslagen ook samen met het Ministerie van SZW dat de peuterspeelzaalhouders benadert en vraagt om zich goed voor te bereiden. De houders moeten onder andere de contracten met de ouders aanpassen. Ook is er samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die de betrokken gemeenten informeert.

In de samenwerking is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zoals een speciale folder over de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvangtoeslag. Ook via de eigen kanalen – zoals de website – informeert de Belastingdienst/Toeslagen ouders en intermediairs.

Forum voor intermediairs

Het Forum Toeslagenintermediairs speelt in de voorlichting ook een belangrijke rol. Dit is een online platform voor kinderopvangorganisaties en maatschappelijke dienstverleners. Belastingdienst/Toeslagen informeert op dit forum de intermediairs over de harmonisatie van kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen.

Zie ook