Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Factsheet Ondersteuning burgers

Voor particuliere belastingplichtigen die hulp willen bij de aangifte Inkomstenbelasting, organiseert de Belastingdienst hulp bij aangifte. De Belastingdienst biedt ook ondersteuning aan mensen voor wie digitale communicatie een te grote stap is.

Uit onderzoek blijkt dat de vraag of mensen zichzelf op fiscaal gebied kunnen redden, mede afhangt van de mate waarin zij hulp durven te vragen en weten te vinden. 83% van alle burgers is in staat om zelf zijn belastingzaken te regelen of zoekt daarbij hulp. 2% is niet op de hoogte van de belastingplicht, doet geen aangifte en heeft ook geen toeslagen. 15% doet wel zelf aangifte en regelt zijn toeslagen, maar geeft aan daarbij feitelijk hulp nodig te hebben en weet deze (nog) niet te vinden. Onderstaande vragen en antwoorden geven u informatie over de hulp en ondersteuning die de Belastingdienst aan burgers biedt.

Vragen en antwoorden

Zie ook