Ga direct naar de inhoud

Factsheet Omgaan met gegevens

De Belastingdienst heeft één van de grootste gegevensverzamelingen binnen de overheid. Hoe gaan we om met gegevens van burgers en bedrijven? Hoe en waarvoor gebruiken we die gegevens? Wat doen we om deze te beschermen? In dit factsheet vindt u antwoord op deze en andere vragen.

De Belastingdienst gebruikt gegevens om zijn wettelijke taken uit te voeren: het heffen en innen van belastingen, uitkeren van toeslagen, (goederen)toezicht en (fiscale) opsporing. De meeste gegevens betreffen natuurlijke personen, rechtspersonen en bedrijven. Persoonsgegevens maken hier onderdeel van uit.

De Belastingdienst ontvangt gegevens van burgers en bedrijven en wint zelf gegevens in bij veel organisaties binnen en buiten de overheid. Daarnaast verstrekt de Belastingdienst gegevens aan andere overheidsinstanties, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Het verkrijgen, verwerken en verstrekken van gegevens gebeurt binnen wettelijke kaders die de Belastingdienst daartoe een verplichting opleggen of een bevoegdheid geven.

De bescherming van deze gegevens is belangrijk, bij de verschillende aspecten van ons eigen werk én in onze samenwerking met anderen. De Belastingdienst zet daarom steeds stappen om de diverse aspecten van het verkrijgen, verwerken en verstrekken van gegevens verder te verbeteren.

Gegevens zijn de spil van alle processen en ze zijn de grondstof voor al het werk van de Belastingdienst. Sinds jaar en dag nemen we beslissingen over belastingheffing en –invordering, het toekennen van toeslagen op basis van gegevens. En ook keuzes in handhaving worden op basis van beschikbare gegevens gemaakt.

Dit doen we steeds meer met moderne technieken. Bijvoorbeeld bij het vooraf invullen van zoveel mogelijk gegevens in de online aangifte inkomstenbelasting. En bij het gebruik van data-analyse. Effectief inzetten van gegevens helpt zo bij het goed inrichten van dienstverlening en bij het houden van toezicht. Dit zijn dan ook belangrijke thema’s in de Investeringsagenda waarmee de Belastingdienst toekomstbestendig wordt gemaakt.