Laatste update: 26 februari 2018

Sinds 2016 kan iedereen via de eigen online omgeving MijnBelastingdienst online aangifte doen. De Belastingdienst is al vroeg begonnen met de ontwikkeling van de online aangifte en we blijven onze dienstverlening vernieuwen. Zo zijn steeds meer gegevens vooraf al ingevuld en kunnen ondernemers op dezelfde manier als burgers, ook samen met een fiscaal partner, online aangifte doen via MijnBelastingdienst.

Infographic Ontwikkeling van de online aangifte: van aangiftediskette tot online aangifte via MijnBelastingdienst (PDF met uitgeschreven tekst beschikbaar)Nederlanders regelen steeds meer online en willen graag ook gemakkelijk zaken doen met de overheid. De Belastingdienst zorgt ervoor dat steeds meer zaken online te regelen zijn zoals belastingaangifte. We ontvangen al 98 procent van de belastingaangiften digitaal. De Belastingdienst heeft het meeste vooraf ingevuld en als de gegevens compleet zijn en je hierin niets hoeft aan te vullen of veranderen kun je de aangifte ook met de aangifteapp doen.

Wij beschikken over steeds meer gegevens waarmee de aangifte vooraf ingevuld kan worden. Zoals BSN, geboortedata, banksaldi, WOZ-waardes, loon, pensioenen en andere uitkeringen. Ieder jaar proberen we meer gegevens vooraf in te vullen.

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 hebben wij voor ruim zes miljoen burgers al een volledig ingevulde aangifte klaar staan. Het contrast is groot met een aantal jaar geleden. Toen moesten burgers nog zelf hun data verzamelen voor hun aangifte. Die aangiften controleerden wij met dezelfde data die we nu vooraf verstrekken.

Nu iedereen online aangifte kan doen is er een einde gekomen aan de oude manier van digitaal aangifte doen via een te downloaden aangifteprogramma. Het grote voordeel van online aangifte doen is dat mensen MijnBelastingdienst overal kunnen benaderen waar ze zijn. Vorige jaren heeft de online aangifte zich bewezen. De aangifte-app bestaat nu drie jaar en wordt vooral gebruikt voor eenvoudige aangiften waarin niets gewijzigd hoeft te worden.

Jaren negentig tot nu

De Belastingdienst is al vroeg begonnen met de ontwikkeling van de online aangifte. Een terugblik laat zien dat er in twintig jaar veel is veranderd. Na jarenlang alleen de aangifte via het papieren aangiftebiljet, werd midden jaren negentig van de vorige eeuw de digitale aangiftediskette geïntroduceerd. Een ware revolutie. In tegenstelling tot de aangifte op papier, bood de diskette met helpteksten meer duidelijkheid. Vanaf dat moment konden mensen hun aangifte zelf opslaan op de computer en op de diskette bewaren. In het eerste jaar moest de aangiftediskette waarop het programma was opgeslagen in een kartonnen envelop worden opgestuurd naar de Belastingdienst. Vanaf belastingjaar 1996 konden mensen de aangifte ook per modem insturen.

Al gauw kon je ook aangifte doen via een te downloaden aangifteprogramma op Belastingdienst.nl. Met het aangifteprogramma was het mogelijk om een aangifte voor het eerst digitaal in te zenden. Met het digitale programma konden mensen met een druk op de knop de aangifte opslaan op de eigen computer en digitaal versturen naar de Belastingdienst . Geen zoekgeraakte diskettes meer die zorgden voor ongemak.

Overzichtelijk

Een stap verder in de tijd werd het met de komst van de aangifteapp gemakkelijker om de belastingaangifte te regelen. Ook werden de ‘Mijn omgevingen’ steeds belangrijker om data op te slaan en zaken te doen met onder andere de overheid. Met de introductie van MijnBelastingdienst was eigen opslagruimte niet meer nodig. Via MijnBelastingdienst kunnen mensen belastingzaken regelen zoals het doen van aangifte, het doorgeven van wijzigingen en het aanvragen van uitstel voor het doen van aangifte. In een eigen online omgeving kan iedereen dus zaken doen met de Belastingdienst en bewaar je alles op één plek. Overzichtelijk en altijd en overal online in te zien.

Vragen en antwoorden

Vanaf 2016 is er inderdaad geen downloadprogramma meer beschikbaar. Aangifte doen kan nu online via MijnBelastingdienst of via de app Aangifte 2017. De app is handig en makkelijk als mensen niets hoeven aan te wijzigen of aan te vullen. En het gaat snel: in 10 tot 20 minuten kan de aangifte al ingestuurd zijn. Het grote voordeel van online aangifte doen is dat mensen MijnBelastingdienst of de aangifteapp overal online kunnen benaderen, in een beveiligde omgeving van de Belastingdienst. De meeste gegevens zijn al vooraf ingevuld. Dit is bij de papieren aangifte niet het geval. De afgelopen jaren heeft de online aangifte zich bewezen.

Het downloadprogramma was voor het eerst beschikbaar in 1996, toen nog op de aangiftediskette. In de afgelopen jaren is de aangifte technisch steeds complexer geworden en ook staan steeds meer gegevens vooraf ingevuld. Het downloadprogramma moest ieder jaar opnieuw worden gebouwd voor verschillende besturingssystemen en versies van Windows, Linux, OSX en andere voorbeelden. Bij elke nieuwe update van één van die besturingssystemen was het noodzakelijk het programma steeds weer aan te passen. Het gebruiksgemak van Easytax is daarom steeds lastiger te waarborgen.

Dat is niet het geval bij de online aangifte. Bij de online aangifte hebben mensen bovendien ook altijd de beschikking over de meest actuele versie. En ingevoerde gegevens worden tussentijds altijd opgeslagen en blijven ook bewaard als mensen op een later moment door willen gaan met hun aangifte. Ook als er een verstoring in de online aangifte zou zijn.

De Belastingdienst heeft er alle belang bij dat de online aangifte voor iedereen veilig verloopt zonder dat anderen iemands persoonlijke gegevens kunnen inzien. De beveiliging van de online aangifte is minstens gelijk aan die van het oude downloadprogramma. Daarom moeten mensen altijd eerst inloggen met hun persoonlijke DigiD, voordat zij online aangifte inkomstenbelasting kunnen doen op MijnBelastingdienst. En als mensen langer dan 30 minuten niet actief zijn, logt het systeem hen automatisch uit. De Belastingdienst besteedt veel aandacht aan de Veiligheid van DigiD en de veiligheid van Mijn Belastingdienst. In 2018 kunnen mensen ook inloggen met Idensys en iDIN.

De beveiliging van alle websites van de Belastingdienst wordt ieder jaar  verbeterd en geupdatet. De Belastingdienst heeft voor haar websites extra technische beschermende maatregelen genomen om de weerbaarheid te vergroten. Een DDOS-aanval is echter niet voorspelbaar maar de Belastingdienst is er op voorbereid. Op ieder moment van de dag worden de systemen door de Belastingdienst in de gaten gehouden. De Belastingdienst (met DigiD) sluit aan bij het overheidsbeleid van digitale veiligheid met het gebruik van actuele browsers in je persoonlijke portal om aangifte te doen. De Belastingdienst geeft altijd het advies om de DigiD code niet aan anderen te geven.

Lees meer over de beveiliging van websites van de Belastingdienst.

De Belastingdienst maakt op geen enkele manier gebruik van de gegevens die belastingplichtigen tussentijds in de online aangifte invullen of wijzigen. Pas als de aangifte formeel is ingestuurd, gebruiken we de gegevens om de aanslag vast te stellen.

Iedereen kan de online aangifte tussentijds afbreken en later verder gaan, zonder dat eerder ingevulde of gewijzigde gegevens opnieuw ingevuld hoeven te worden. Om dit gebruiksgemak te kunnen bieden, worden de gegevens tijdelijk in de ICT-infrastructuur van de Belastingdienst opgeslagen. Pas nadat de aangifte digitaal is ondertekend en formeel is ingestuurd, komen de definitieve gegevens in de zogenoemde transactieverwerkende systemen van de Belastingdienst te staan en gebruiken we ze om de aanslag vast te stellen.

Bij iedere tussentijdse opslag wordt de vorige versie overschreven. Er wordt in de systemen geregistreerd hoe vaak wordt ingelogd, maar er wordt geen geschiedenis van inhoudelijke wijzigingen in de aangifte bijgehouden. De Belastingdienst kan niet nagaan op welke manier de ingevoerde gegevens zijn aangepast.

Welke gegevens houden we wel bij?

Wij loggen inhoudelijke wijzigingen niet, wel loggen we de gegevens van alle handelingen zoals inloggen, aantal inlogs, ophalen van de vooraf ingevulde aangifte en ondertekenen van de aangifte. Die handelingsgegevens hebben we bijvoorbeeld nodig om aan te tonen dat we de gegevens alleen aan de belastingplichtige of gemachtigden hebben geleverd. Ook gebruiken we de handelingsgegevens om de dienstverlening te verbeteren. Als uit de loginformatie bijvoorbeeld blijkt dat mensen hun aangifte niet formeel hebben ingestuurd, kunnen wij contact met hen opnemen. Daarmee voorkomen we dat mensen hun aangifte te laat insturen en we ze een aanmaning moeten sturen. We bewaren deze loginformatie maximaal 18 maanden. Deze gegevens gebruikt de Belastingdienst niet voor  handhavingsactiviteiten.

 Voorbeeld

Bij het doen van de online aangifte, past een belastingplichtige de vooringevulde WOZ-waarde van zijn huis aan, en vult een waarde van €400.000 in. Hij slaat die gegevens op en nadat hij opnieuw inlogt, vult hij het juiste bedrag in: €300.000. In de systemen wordt geregistreerd dat hij opnieuw is ingelogd en de meest actuele versie van de aangifte wordt opgeslagen. Omdat de oorspronkelijke gegevens zijn overschreven, is het bedrag van €400.000 niet meer in de systemen aanwezig en niet herleidbaar. De opgegeven WOZ-waarde van het huis wordt door ons pas gebruikt als de aangifte formeel is ingediend. Dat dit bedrag van €300.000 anders is dan de gegevens die wij vooraf hebben ingevuld, kunnen we wel zien.

Met de online aangifte kunnen mensen in een beveiligde omgeving van de Belastingdienst aangifte doen. De online aangifte kunnen mensen zelf inzien en controleren vóór inzending. Na inzending kunnen mensen hun aangifte ook altijd weer inzien en wijzigen. Een aangifte kan ook altijd opnieuw worden ingezonden. Daarnaast kunnen mensen de aangifte printen. De aangifte staat in de persoonlijke omgeving op MijnBelastingdienst en is overal online te raadplegen met een eigen DigiD code.
Om overbelasting van de systemen en filevorming te voorkomen, kan het zijn dat gevraagd wordt later nogmaals in te loggen. Dat betekent niet dat het aangiftesysteem niet werkt. De Belastingdienst doet dit juist om te zorgen dat de systemen blijven draaien en dat mensen die al ingelogd zijn de online aangifte kunnen afmaken.

De Belastingdienst heeft de capaciteiten van de systemen vergroot. Dit is ongeveer te vergelijken met de uitbreiding van een vierbaans naar zesbaans snelweg. Zo kunnen nu ruim 70.000 mensen in maart en april tegelijkertijd online hun belastingaangifte doen. Er zijn ieder jaar momenten waarop meer mensen tegelijkertijd aangifte willen doen. Traditiegetrouw de eerste en de laatste dagen van de aangifteperiode (1 maart en de week voor 1 april). Maar ook in de weekenden en feestdagen zoals Pasen en Koningsdag. De Belastingdienst adviseert daarom mensen niet te wachten tot het laatste moment.

Vorig jaar ontvingen we 98 procent van de aangiften digitaal, het jaar daarvoor was dat 96 procent. Mensen die niet zo vertrouwd zijn met digitale communicatie zoals ouderen of mensen die geen internet hebben, kunnen hulp aan mensen in hun omgeving vragen. Daarnaast biedt de Belastingdienst net als ieder jaar weer de bekende hulp bij aangifte. De Belastingdienst werkt steeds meer samen met maatschappelijke organisaties, waaronder de bibliotheken, om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen bij digitale communicatie. Lees alles over de ondersteuning bij online aangifte.

Als blijkt dat iemand niet geholpen is met deze ondersteuningsmogelijkheden, dan gaan we voor die persoon op zoek naar een oplossing. Er bestaat dan de mogelijkheid om een papieren aangifteformulier aan te vragen via de Belastingtelefoon.