Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Factsheet Post

Een vrouw logt in op mijnoverheid.nl. dit is een van de websites die belastingdienst gebruikt bij digitalisering het berichtenverkeer met klanten

Iedere Nederlander kan straks de post van de Belastingdienst óf digitaal óf op papier ontvangen. Ter voorbereiding hierop wordt de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 al aangepast.

Lees meer over dit voorgenomen beleid op Rijksoverheid.nl

Welke berichten van de Belastingdienst krijgen mensen in hun Berichtenbox?

De Belastingdienst verstuurt meerdere berichten naar burgers via de Berichtenbox op MijnOverheid. Dit is de officiële digitale brievenbus voor post van de overheid. Burgers krijgen de volgende berichten digitaal én op papier:

  • De uitnodiging tot het doen van aangifte.
  • De voorlopige aanslag en de definitieve aanslag inkomstenbelasting.
  • De definitieve toekenning van toeslagen.
  • Een aantal berichten over de inkomstenbelasting: ambtshalve aanslag, navorderingsaanslag, ambtshalve vermindering, beslissing/uitspraak op bezwaar, achterwaartse verliesverrekening (carry back), verzoek om een ambtshalve (volgende/vermindering), voorlopige aanslag, teruggaaf middeling. Deze berichten zijn voor een beperkt aantal belastingplichtigen relevant.

Burgers krijgen de volgende berichten alleen digitaal:

  • De voorschotbeschikking van toeslagen.
Welke burgers zijn bij de huidige Wet elektronisch berichtenverkeer uitgezonderd van het elektronisch berichtenverkeer?

5 groepen burgers zijn wettelijk uitgezonderd van digitaal verkeer:

  • Mensen met een woonadres in het buitenland, omdat zij nog niet altijd over een DigiD (kunnen) beschikken.
  • Nabestaanden van overledenen, omdat er voor deze groep nog geen machtigingsmogelijkheid is voor het digitaal afhandelen van belasting- en toeslagzaken.
  • Bij wettelijke vertegenwoordiging, zoals mensen die onder curatele staan of die onder bewind gesteld zijn. Reden hiervoor is dat een voorziening voor het vaststellen van de bevoegdheid voor hun wettelijk vertegenwoordiger nog ontbreekt.
  • Mensen met een diplomatieke status die fiscale privileges hebben, omdat zij nog niet altijd over een DigiD (kunnen) beschikken.
  • Kinderen onder de 14 jaar, omdat zij nog geen MijnOverheid-account kunnen aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt zo’n account beschikbaar aan personen vanaf 14 jaar omdat onder andere vanaf die leeftijd een identificatieplicht geldt. Vaak vragen kinderen op die leeftijd een identiteitskaart aan, en dat is dan hun eerste zelfstandige contact met de overheid.
Hoe weten mensen dat ze een digitaal bericht hebben ontvangen van de Belastingdienst, als zij geen brief krijgen?

Digitale berichten van de Belastingdienst worden verstuurd naar de Berichtenbox op MijnOverheid; de digitale brievenbus voor post van de overheid. Als mensen hier hun e-mailadres opgeven, krijgen zij een e-mail wanneer er een nieuw bericht is geplaatst in hun Berichtenbox. Ook kunnen zij per e-mail een herinnering krijgen als zij een bericht in de Berichtenbox na 3 weken nog niet hebben gelezen.

Deel deze pagina