Go directly to content
Naar de homepage

Factsheet Digitalisering berichtenverkeer

Een vrouw logt in op mijnoverheid.nl. dit is een van de websites die belastingdienst gebruikt bij digitalisering het berichtenverkeer met klanten De samenleving digitaliseert. Producten en diensten worden online aangeboden en we regelen veel zaken online. De Belastingdienst gaat mee in de digitalisering én wil op zijn beurt mensen daarin meenemen. We digitaliseren meer en meer het berichtenverkeer met klanten.

Veel belasting- en toeslagzaken kunnen al digitaal worden geregeld, want digitaal kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. Om mensen mee te nemen in de digitalisering, bieden we op verschillende manieren ondersteuning aan mensen die hulp willen bij het digitaal regelen van belasting- en toeslagzaken.

Berichtenverkeer: nu en straks

Nu stuurt de Belastingdienst een deel van zijn berichten digitaal (bijvoorbeeld de voorschotbeschikking toeslagen), sommige digitaal en op papier en sommige alleen op papier. Maar dat gaat veranderen. De Belastingdienst wil burgers op termijn de keuze geven voor het ontvangen van digitale post of papieren post.

Overheidscommunicatie, die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de toekomst namelijk ook digitaal kunnen plaatsvinden. Dat is bepaald in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Mensen die niet elektronisch kunnen communiceren moeten dat ook op een andere manier kunnen blijven doen.

In de toekomst kan iedereen post van de Belastingdienst daarom ontvangen op de manier die hij wenst: op papier óf digitaal. Mensen kiezen straks zelf en zij zitten niet voor altijd aan die keuze vast, want deze kan later altijd weer worden gewijzigd.

  • Bij een keuze voor digitale post worden berichten naar de Berichtenbox op MijnOverheid verzonden. Burgers ontvangen dan nagenoeg geen papieren berichten meer.
  • Bij een keuze voor papier ontvangen zij berichten alleen op papier en niet langer digitaal in de Berichtenbox op MijnOverheid.

De keuze voor digitaal of papier wordt naar verwachting mogelijk in de loop van 2021. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer hierover op 5 juli 2018 per brief geïnformeerd.

Wijziging Wet elektronisch berichtenverkeer

Om de keuzeregeling mogelijk te maken moet de Wet elektronisch berichtenverkeer (EBV) worden aangepast. Uitgangspunt in de wet is namelijk dat berichten van de Belastingdienst op termijn alleen nog elektronisch zouden worden verstuurd. De wetswijziging is naar verwachting onderdeel van het Belastingplanpakket 2020.

Tot die tijd blijft de huidige wet EBV van kracht en de huidige aanpak blijft zoals die is: veel berichten worden digitaal en op papier verstuurd. De Voorschotbeschikkingen Toeslagen worden alleen digitaal verstuurd. Wie deze berichten ook op papier wil ontvangen kan een papieren kopie aanvragen.

Perspectief burgers en bedrijven staat centraal

Bij de doorontwikkeling van de interactie en de invoering van de keuzeregeling stelt de Belastingdienst het perspectief van burgers, bedrijven en hun intermediairs zoveel mogelijk centraal. De Belastingdienst heeft dit uitgangspunt uitgewerkt in de strategie interactie met burgers, bedrijven en hun intermediairs. Verder onderzoek en gesprekken met maatschappelijke organisaties helpen de Belastingdienst hierbij.