Go directly to content
Naar de homepage

Factsheet beslagvrije voet

Mensen zitten aan keukentafel administratie te verwerken Iedereen heeft recht op een beslagvrije voet bij schulden. Het is het bedrag van een salaris of uitkering waarop geen beslag kan worden gelegd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Inmiddels zijn er al veel stappen gezet. Zo heeft de Belastingdienst de informatievoorziening voor schuldenaren vereenvoudigd zodat zij beter weten waar ze aan toe zijn.

Ook werkt de Belastingdienst onder andere aan een verbetering van de manier waarop de beslagvrije voet wordt berekend. Zo is op de website van de Belastingdienst een rekenhulp beslagvrije voet geplaatst die mensen in staat stelt om hun eigen beslagvrije voet uit te rekenen. Eerder werd vastgesteld dat de systematiek van de beslagvrije voet te ingewikkeld is geworden. Dat leidt tot foute toepassingen met financiële problemen bij mensen als gevolg. Deze ongewenste effecten zijn de reden dat de beslagvrije voet door de overheid op een andere wijze wordt berekend. Aan de hand van vragen & antwoorden krijgt u een beeld van het hoe, wat en waarom van de beslagvrije voet.