Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Factsheet vernieuwde rulingpraktijk

Om de kwaliteit van de rulingpraktijk voor bedrijven met reële activiteiten verder te vergroten en transparanter te maken, wordt de rulingpraktijk herzien. Het kabinetsbeleid is enerzijds gericht op de aanpak van belastingontwijking en anderzijds op het behoud van een goed vestigingsklimaat. De Belastingdienst voert dit beleid uit. Onderdeel van een goed vestigingsklimaat is het kunnen krijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van fiscale wet- en regelgeving in een specifiek geval. Sinds 1 juli 2019 is de werkwijze voor de afgifte van internationale rulings aangescherpt.

Veelgestelde vragen

Wat is een ruling?

Een ruling is een afspraak tussen een belastingplichtige en de Belastingdienst waarin wordt vastgelegd hoe de fiscale wet- en regelgeving in een specifieke situatie wordt toegepast. Dat gebeurt via vooroverleg. Hierin worden de fiscale gevolgen van bijvoorbeeld een voorgenomen investering doorgenomen. Zo wordt - voordat een aangifte wordt ingediend - duidelijk wat de fiscale gevolgen zijn. Zowel voor de belastingplichtige als voor de Belastingdienst. Alle belastingplichtigen, zowel burgers als bedrijven, kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.

De regels voor de afgifte van een internationale ruling zijn aangescherpt. Wat is er veranderd?

Vanaf 1 juli 2019 zijn de regels voor de afgifte van internationale rulings op 3 punten gewijzigd.

  1. Er wordt voortaan scherper gekeken naar het doel van de aanvraag van de ruling. De Belastingdienst geeft alleen nog rulings af aan belastingplichtigen die een economische binding met Nederland hebben. Dat betekent ook dat het bedrijf echt in Nederland aanwezig moet zijn, reële activiteiten moet hebben met een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Zo moet duidelijk zijn of er bijvoorbeeld voldoende mensen werken in relatie tot de activiteiten van het bedrijf. De Belastingdienst geeft geen ruling meer af als het doorslaggevend doel of 1 van de doelen van de aanvrager is om Nederlandse of buitenlandse belasting te besparen. Ook worden er geen rulings afgegeven als er sprake is van transacties met landen die op de Nederlandse lijst met laagbelastende landen staan, of op de zwarte lijst staan van de Europese Unie. Laagbelastende landen zijn landen die een belastingtarief hebben van lager dan 9%.
  2. Internationale rulings worden 2 keer gecontroleerd. De tweede controle gebeurt voortaan door het College Internationale Fiscale Zekerheid. Dit College let er ook op dat afgegeven rulings in principe maximaal 5 jaar geldig zijn.
  3. De rulingpraktijk wordt ook transparanter. Zo snel mogelijk nadat de ruling is beoordeeld, wordt een samenvatting op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. Daarbij wordt bedrijfsspecifieke informatie geanonimiseerd. Zo kan iedereen inzicht krijgen in de afspraken die de Belastingdienst met bedrijven maakt. Daarnaast wordt een openbaar jaarverslag gepubliceerd.
Wordt de informatie over rulings gedeeld met het buitenland?

Ja. In OESO-verband vindt de informatie-uitwisseling over rulings plaats sinds 1 april 2016, in EU-verband sinds 1 januari 2017. In beide gevallen wordt in eerste instantie niet de ruling zelf uitgewisseld, maar de belangrijkste informatie over de ruling op basis van een vaste template. In tweede instantie kan een land op verzoek extra informatie opvragen waaronder de ruling zelf.

Waar vind ik meer informatie over rulings?

De vernieuwde rulingpraktijk op een rij

Uitgeschreven tekst de vernieuwde rulingpraktijk op een rij

<li>Geen fiscale transacties met laagbelastende landen.</li>

2 controles

  • Rulingaanvragen worden 2 keer gecontroleerd.
  • De 2e controle gebeurt altijd door het College Internationale Fiscale Zekerheid.
  • Goedgekeurde aanvraag is maximaal 5 jaar geldig.

Meer transparantie over rulings

  • Geanonimiseerde samenvattingen en jaarverslag openbaar.
  • Gedeeld met buitenlandse belastingdiensten.

Zo werkt de Belastingdienst doorlopend aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, innen en controleren van de belastingen. En zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Zie ook

Deel deze pagina