Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Factsheet Belastingontwijking

Bij belastingontwijking komen belastingplichtigen hun belastingverplichtingen wel na, maar maken personen of bedrijven gebruik van hiaten of verschillen in de regelgeving, waardoor zij de belastingafdracht beperken. Meestal gebeurt dit in internationaal verband.

De Nederlandse wet- en regelgeving kent verscheidene bepalingen die grondslaguitholling en winstverschuiving helpen voorkomen. Waar dit nog wel mogelijk is, wordt in internationaal en Europees verband gewerkt aan oplossingen. Aan de hand van vragen & antwoorden krijgt u een beeld van het thema Belastingontwijking.