Go directly to content
Naar de homepage

Belastingheffing en internationale structuren

directe_belastingen

Over dit thema

Internationaal opererende bedrijven krijgen te maken met belastingheffingen van verschillende landen. Nederland hanteert het principe van gelijk speelveld tussen nationale en internationale ondernemingen. Dit thema gaat over rulings en belastingontwijking.

Rulings

Bij rulings gaat het om het bieden van zekerheid vooraf aan bedrijven binnen de kaders van wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie. Over reguliere wetstoepassing dus. Het gaat bij rulings niet om het verlenen van fiscale gunsten.

Belastingontwijking

Bij belastingontwijking maken personen of bedrijven gebruik van hiaten of verschillen in de
regelgeving, waardoor de belastingafdracht wordt beperkt. Meestal gebeurt dit in internationaal verband.