Thema's

Belastingheffing en internationale structuren

Belastingheffing en internationale structuren

Internationaal opererende bedrijven krijgen te maken met belastingen en heffingen van verschillende landen. Nederland hanteert het principe van gelijkspeelveld.

Lees meer over Belastingheffing en internationale structuren

 
Mensen zitten aan keukentafel en berekenen beslagvrije voet

Beslagvrije voet voor mensen met schulden

De Belastingdienst houdt rekening met de beslagvrije voet bij onder andere beslaglegging op loon of uitkering.

Lees meer over Beslagvrije voet voor mensen met schulden

 
Dame achter laptop logt in op MijnOverheid.nl

Digitalisering en online interactie

Bij de Belastingdienst kunnen mensen al veel belasting- en toeslagzaken online regelen. We ondersteunen mensen voor wie digitaal een te grote stap is.

Lees meer over Digitalisering en online interactie

 
handhaving bij Toeslagen

Handhaving bij Toeslagen

Handhaving speelt een belangrijke rol bij Toeslagen. Onze handhavingsmiddelen zijn erop gericht om het de burger makkelijk te maken het goed te doen.

Lees meer over Handhaving bij Toeslagen

 
Belastingdienst medewerker is aan het werk in data-center

ICT op orde

De Belastingdienst werkt achter de schermen aan het moderniseren van zijn ICT. De Belastingdienst wil communiceren met de burger op manieren zoals de burger dat graag wil.

Lees meer over ICT op orde

 
Drukke winkelstraat met wandelende mensen

Internationale invordering Toeslagen

De Belastingdienst heeft de laatste jaren extra aandacht voor het invorderen van buitenlandse toeslagschulden. Hiervoor zoomen we in op een reeks maatregelen.

Lees meer over Internationale invordering Toeslagen

 
Bedrijvigheid in markthal Rotterdam

Investeringsagenda Belastingdienst

In 2015 is de Belastingdienst een ingrijpend meerjarig veranderprogramma gestart. Moderne interactie en slimme data-analyse staan in de aanpak centraal.

Lees meer over Investeringsagenda Belastingdienst

 

Omgaan met gegevens

Bij het uitvoeren van de wettelijke taken van de Belastingdienst zijn gegevens de grondstof. Ze stellen de dienst in staat rechtvaardig toezicht te houden en burgers ...

Lees meer over Omgaan met gegevens

 
Man bekijkt informatie op site Belastingdiesnt

Ondersteuning burgers

De Belastingdienst biedt hulp aan mensen die zich niet kunnen redden met hun (online) belasting- en toeslagzaken.

Lees meer over Ondersteuning burgers

 

Schijnconstructies met sociale premies

De Belastingdienst voert de heffing en inning van de premies sociale verzekeringen uit.

Lees meer over Schijnconstructies met sociale premies

 
Zwartsparen en buitenlands vermogen

Zwartsparen en buitenlands vermogen

Onder zwartsparen verstaan we het opzettelijk voor de fiscus buiten het zicht houden van spaargeld, beleggingen of overig vermogen, in Nederland en daarbuiten.

Lees meer over Zwartsparen en buitenlands vermogen

 
ZZP'er kijkt naar modelovereenkomst

ZZP/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan.

Lees meer over ZZP/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)